22

Sep 2023

UITGESTELD: Themabijeenkomst i.s.m. werkgroep KANS: 'Digitalisering in en rondom koelinstallaties'

Aanmelden

Uitgesteld naar Q1-2024, NADERE INFO VOLGT Z.S.M.

Themabijeenkomst: Digitalisering in en rondom koelinstallaties

Wat betekenen Smart Industry 4.0, het Internet of Things, nieuwe data en digital twins voor de koudetechniek?

Digitalisering is sterk in opkomst, ook in de installatiesector. De vraag rijst: wat doen wij in de koudetechniek? Digitalisering is een containerbegrip dat steeds maar uitdijt. Ook de koeltechnische sector is aan zet bij het toepasbaar maken van innovatieve, technologische ontwikkelingen als Smart Industry 4.0, sensoren, het Internet of Things (IoT), digital twins en big data. In deze themabijeenkomst willen we vooruit kijken welke uitdagingen en kansen er liggen. Onze koelinstallaties regelen keurig naar de gewenste setpoints, ze zitten vol meetpunten die veel data opleveren , we weten eigenlijk alles, maar als we de koeltechnische ontwerpberekeningen in de PLC software integreren kunnen we veel meer. Het koeltechnisch bedrijf kijkt nu al mee in de installaties van de klant. Wat zijn de ervaringen en wat kan meer? Zoals de digitale ondersteuning van de servicemonteur vanuit kantoor bij het oplossen van complexe problemen. Of het onderhoud: blijven we dit doen op basis van één keer per jaar of het aantal draaiuren of kunnen we dat reduceren door dit te koppelen aan toerentallen, temperaturen, etc. Er zijn tal van innovatieve sensoren beschikbaar die nieuwe informatie opleveren en daarmee besparingen of een betere productkwaliteit bij onze klant genereren.

Alles is gericht op optimalisatie, langere levensduur, gerichter onderhoud met als oogmerk verduurzaming, d.w.z. verdere energiebesparing, CO2 emissie reductie, minder schade en afval dus minder materiaal verbruik

De werkgroep KANS van de NVKL en de Kenniskringen van de KNVvK dagen u op 28 september a.s. uit om vooruit te kijken wat we in de koeltechnische sector kunnen realiseren op het gebied van voortgaande digitalisering.

Noot: Digitalisering werkt ook door in de eigen bedrijfssystemen, de manier waarop bedrijven samenwerken aan projecten die ze bij klanten uitvoeren. Dit uit zich bijvoorbeeld door samen met partners en andere branches te werken middels een BIM. Dit laatste is echter een aparte themabijeenkomst waard en geen onderdeel van deze meeting. 


Datum: donderdag 28 september 2023

Tijd:      16.30 - 20.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur, na afloop nog even een drankje) 

Locatie: Intechnium Gebouw (Hall 1, beneden), Korenmolenlaan 4, Woerden

Kosten: Leden KNVvK en NVKL: GRATIS | Niet-leden EUR 50 | Gepensioneerden EUR 25 | Studenten EUR 25

Betaling: Deelnemers ontvangen na afloop een factuur op het bij deelname opgegeven factuuradres

Aanmelden: Via de aanmeldknop op deze website


Programma:

16.00 - 16.30    Inloop

16.30 - 16.45    Inleiding: Waarom digitalisering? (Wil Duivenvoorden)

16.45 – 17.15   Smart Industry in de praktijk (Marc Schouten, TNO)

17.15 – 17.45   Sensoring en Digital Twins (Wil Duivenvoorden, KANS/NVKL en voormalig Royal HaskoningDHV)

17.45 – 18.45   Pauze met lichte maaltijd

18.45 – 19.15   Betrouwbaarheid en duurzaamheid: Total Care en Green Partner (Jan Gerritsen, GEA)

19.15 – 19.45   De winst van intelligent energiebeheer (Theo Vliek, RBK Group)

19.45 – 20.00   Wegwijzers van KANS: doelstelling en samenwerking Kenniskringen KNVvK (Zohar Tzur, NVKL)

20.00 – 20.15   Discussie, gevolgd door een drankje ter afsluiting


Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool