Lid worden

U kunt u aansluiten bij de knvvk & young cool als persoonlijk lid, of als bedrijfsbegunstiger. In beide gevallen ontvangt u gratis ons maandblad Koude & Luchtbehandeling. En kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan onze activiteiten zoals excursies en themadagen.

Begunstigers

Begunstigers zijn bedrijven en instellingen die het werk van de knvvk & young cool ondersteunen. Iedere bedrijfsbegunstiger kan gratis één extra collega aanmelden als lid van de knvvk & young cool. Ook zij ontvangen dan gratis het maandblad K&L en hebben dezelfde rechten en plichten als persoonlijke leden. De overige geïnteresseerde personeelsleden kunnen bovendien lid worden tegen een gereduceerd tarief van € 114,95 (€ 95,00 excl. BTW).

Ieder lid ontvangt naast convocaties betreffende ledenvergaderingen het vakblad 'Koude & Luchtbehandeling'. De abonnementskosten van dit vakblad zijn inbegrepen bij de jaarlijkse contributie.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en uiterlijk voor 15 december voor elk nieuw contributiejaar.

Wilt u lid worden? Vul dan het onderstaande invulformulier in.

Contributie

bedragen per 1 januari 2021


Persoonlijke leden
€ 140,00 (€ 115,70 excl. BTW)

Gepensioneerden
€ 70,00 (€ 57,85 excl. BTW)

Bedrijfsbegunstigers
€ 508,20 (€ 420,00 excl. BTW)

Studenten 
laatste twee jaren van hun studie**
€ 35,00 (€ 28,93 excl. BTW)

Scholieren (opleiding service monteur koeltechniek, projectleider/ontwerper koeltechniek)
gratis de laatste twee jaren van hun studie**

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool