Het kennisnetwerk voor de koudetechnische professional

Al meer dan 100 jaar

Hoe doen we dat?
close
keyboard_arrow_right

knvvk

De knvvk bestaat al meer dan 100 jaar en heeft als missie om via de wetenschap de koudetechniek te laten excelleren als branche. Wij zijn een onafhankelijk netwerk voor alle professionals die werkzaam zijn in de koeltechniek.
U kunt bij ons kennis opdoen, middels themadagen, het jaarlijkse congres, ons magazine, of via onze social media kanalen.
We gaan graag met u of, of organisatie in gesprek over hoe we onze sector kunnen laten excelleren, we faciliteren onderzoek en jong talent. Wij scouten voor u de laatste ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wij bouwen met u de brug tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden, samen met de jonge generatie.

Organisatorische zaken, marketing en communicatie. Eerste contactpersoon voor knvvk & young cool.
Patricia Verbruggen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f8/9c5/531/5f89c5531d5c3603817904.jpg
Verenigingsmanager
Ecofactorij 18
7325 WC Apeldoorn
06 38 19 82 88
E-mail

Patricia Verbruggen

Verenigingsmanager
Werkt aan: professionalisering netwerkprojecten initiëren. Al in mijn studie werd ik zo enthousiast van Thermodynamica en koudetechniek dat ik er mijn beroep van gemaakt heb. Het vakgebied is mij altijd blijven inspireren en de laatste jaren heeft de verandering en innovatie in ons vakgebied een enorme vlucht genomen. Er is veel behoefte aan kennis en ervaring. Via de Knvvk wil ik graag mijn kennis en ervaring overdragen aan een volgende generatie. Voorzitter
Ing. Peter Augustinus
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c78/fec/5f7c78fecaf40965555372.jpg
Voorzitter, portefeuille netwerkprojecten & dagelijkse zaken
06 22 90 26 71
E-mail

Ing. Peter Augustinus

Voorzitter, portefeuille netwerkprojecten & dagelijkse zaken
Voormalig directeur IBK-Group
Werkt aan: de wetenschapsraad van de koudetechniek. Mijn binding met de “Koninklijke” gaat al heel ver terug en begon met de redactieraad, themacommissie en de oude CPR13 werkgroep. Sinds 2013 maak ik deel uit van het bestuur en voor mij is de waarde van de vereniging vooral haar onafhankelijkheid en de drive tot kennisoverdracht met name naar jongeren toe.
Joop Hoogkamer
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/22c/5f7c7922c6c8a894745611.jpg
Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad.
Schans 178
1423 CB Uithoorn
06 54 20 74 37
E-mail

Joop Hoogkamer

Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad.
Diverse bestuurlijke functies in de koude techniek
Werkt aan: de kennisdeling van onze vereniging. Ik heb in de loop van de jaren ervaring opgedaan met alles wat te maken heeft met duurzaamheid, koudemiddelen, veiligheid, testen, innovatie, wetgeving en normen. Daarbij gaat het om koeling, airconditioning en warmtepompen. Zowel binnen Nederland als internationaal ben ik al 35 jaar actief. Sinds 2016 ben ik directeur/eigenaar van ingenieursbureau Entropycs.
Ir. René van Gerwen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/30b/5f7c7930b8be9390311746.jpg
Bestuurslid, portefeuille kennisdelen & ontwikkeling vakgebied
Anijsstraat 90
7322 PS Apeldoorn
06 15 62 03 35
E-mail

Ir. René van Gerwen

Bestuurslid, portefeuille kennisdelen & ontwikkeling vakgebied
Directeur Entropy Cooling Solutions
De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/1257px-2333-tetrafluoropropene-3d-balls.png

De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat

Tekst: René van Gerwen

In een onlangs op de website Open Access Government gepubliceerd artikel wijst Michael Kauffeld op de negatieve effecten van HFO-koudemiddelen op het milieu en klimaat. Om de inzichten van Kauffeld te delen, heeft de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen van de knvvk & young cool een korte samenvatting van het artikel gemaakt.

Lees hier de samenvatting

Archief
Lees meer

Met veel plezier ben ik per 1 juli de nieuwe voorzitter van de knvvk & young cool. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1908 dat we een 30-jarige voorzitter hebben en dat is voor mij persoonlijk natuurlijk een bijzonder detail. Het is ook vooral een teken van vertrouwen in mijn capaciteit. Fantastisch dat ik het vertrouwen van het bestuur hiervoor heb gekregen, nogmaals mijn dank hiervoor.

Ik ben Anouk Dijkstra. Sinds eind 2017 ben ik werkgever in deze markt nadat ik eigenaar werd van ons familiebedrijf Prevesco BV. Wellicht ken je een van onze innovaties in thermodynamica: Uniflow.

De vereniging bevindt zich in een fantastische fase. Alles is in beweging, zoals het hoort in een organisatie waar mensen samen komen. Het is allicht even wennen zoveel wijzigingen na elkaar. De belangrijkste reden die hieraan ten grondslag ligt is de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

We hebben ervoor gekozen om ons te blijven richten op kennisoverdracht in onze markt én om onze blik te verruimen door de volgende generatie in de koudetechniek te betrekken bij de vereniging. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van ervaring en de creativiteit van onervarenheid een noodzakelijke combinatie is voor ontwikkeling en innovatie in de markt. En dat is dan weer een van onze speerpunten als wetenschappelijke kennisvereniging: ontwikkeling en innovatie.

Rest mij nog mijn dankwoord aan de aftredende voorzitter. Peter, veel dank voor al je werk voor de vereniging en in het bijzonder voor de staat waarin je de vereniging overdraagt. Geweldig om het stokje van je over te mogen nemen, dank voor je gedegen overdracht en je vertrouwen in de toekomst.

We zijn er klaar voor, die toekomst. Laten we er een succes van maken.

Hartelijke groet,
Anouk Dijkstra
Voorzitter


Foto: Maxime Beerkens Photography

We zijn klaar voor de toekomst. Laten we er een succes van maken.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/bestuur/Anouk.jpg

We zijn klaar voor de toekomst. Laten we er een succes van maken.

Met veel plezier ben ik per 1 juli de nieuwe voorzitter van de knvvk & young cool. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1908 dat we een 30-jarige voorzitter hebben en dat is voor mij persoonlijk natuurlijk een bijzonder detail. Het is ook vooral een teken van vertrouwen in mijn capaciteit. Fantastisch dat ik het vertrouwen van het bestuur hiervoor heb gekregen, nogmaals mijn dank hiervoor.


Ik ben Anouk Dijkstra. Sinds eind 2017 ben ik werkgever in deze markt nadat ik eigenaar werd van ons familiebedrijf Prevesco BV. Wellicht ken je een van onze innovaties in thermodynamica: Uniflow.

Nieuws
Lees meer

De knvvk & young cool gaat haar verenigingsbureau en het postadres verhuizen naar de TVVL in Woerden. Patricia Verbruggen blijft de verenigingsmanager en het eerste aanspreekpunt van de vereniging. TVVL zal waar nodig de vereniging ondersteunen in haar backoffice activiteiten. De knvvk & young cool is een technische wetenschappelijke vereniging en vormt al meer dan 100 jaar het kennisnetwerk voor de koudetechnische professional. Sinds 2014 coördineert TVVL de post-HBO opleiding Koudetechniek voor de Stichting Post HBO Koudetechniek, een initiatief van de knvvk & young cool samen met 3 andere partijen uit de branche. 

Joop Hoogkamer, Secretaris/Penningmeester van de knvvk & young cool geeft aan: “De ambitie van de knvvk & young cool is hoog en om die ambitie te schragen moet de organisatie mee ontwikkelen. Daarom hebben wij na goed overleg met TVVL besloten ons verenigingsbureau bij hen te huisvesten. Enerzijds om de professionele ondersteuning die wij mogen verwachten van TVVL en anderzijds zodat wij onze onafhankelijke positie behouden en blijven uitdragen. Immers beide verenigingen zijn gelijkwaardig: we zijn beiden een beroepsvereniging, hebben een onafhankelijke positie, we zijn een platform van professionals en we vullen elkaar aan. Een andere belangrijke overweging is dat op de locatie Woerden meerdere technisch georiënteerde verenigingen zijn gehuisvest, wat de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt en versterkt.”

Een belangrijke activiteit van de knvvk & young cool is het verbinden van de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden. Een belangrijk focuspunt van de knvvk & young cool is kennisoverdracht en om die focus te waarborgen heeft de knvvk & young cool destijds onder andere gekozen voor het oprichten van een opleiding Post HBO Koudetechniek. Daarnaast vormen het stimuleren van ontwikkeling en innovatie in de sector alsook groei en verjonging van het ledental eveneens belangrijke pijlers voor de knvvk & young cool.

John Lens, Directeur TVVL voegt hier aan toe: “Als we echt stappen willen zetten in het verder verduurzamen van Nederland dan is het samenbrengen van de juiste mensen en kennis essentieel. Juist vanuit nieuwe en ook andere invalshoeken ontstaat de zo nodige innovatie. De afgelopen jaren hebben TVVL en de knvvk & young cool elkaar al gevonden in de ambitie om de sector te laten excelleren en wij kijken er dan ook naar uit om vanuit een nog intensievere samenwerking het verschil te blijven maken.”

Foto: zittend vlnr Jaap Dijkgraaf, voorzitter TVVL en Joop Hoogkamer, Secretaris/Penningmeester van de knvvk & young cool. Staand: John Lens, Directeur TVVL en Patricia Verbruggen, Verenigingsmanager knvvk & young cool.

De knvvk & young cool verhuist naar Woerden
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/bestuur/20210625_093351.jpg

De knvvk & young cool verhuist naar Woerden

De knvvk & young cool gaat haar verenigingsbureau en het postadres verhuizen naar de TVVL in Woerden. Patricia Verbruggen blijft de verenigingsmanager en het eerste aanspreekpunt van de vereniging. TVVL zal waar nodig de vereniging ondersteunen in haar backoffice activiteiten. De knvvk & young cool is een technische wetenschappelijke vereniging en vormt al meer dan 100 jaar het kennisnetwerk voor de koudetechnische professional. Sinds 2014 coördineert TVVL de post-HBO opleiding Koudetechniek voor de Stichting Post HBO Koudetechniek, een initiatief van de knvvk & young cool samen met 3 andere partijen uit de branche. 

Nieuws
Lees meer
Column van de voorzitter
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/peter-en-anouk-sep2020.jpg

Column van de voorzitter

In mijn column van mei heb ik aangegeven het “stokje” binnenkort over te zullen dragen. Per 1 juli zal ik terugtreden en zal Anouk Dijkstra de nieuwe voorzitter worden van de knvvk & young cool.

In Anouk zie ik mijn gedroomde opvolger. Ze is ambitieus, jong en gedreven. Belangrijke eigenschappen voor de nieuwe fase van de vereniging. Zij zal de nieuwe koers van de vereniging enthousiast voortzetten en zich inzetten om de doelen te realiseren. Belangrijke doelen zijn meer stimuleren van innovaties in onze sector, groei en verjonging van het ledental.

In deze laatste column wil ik alle leden, aspirant leden, volgers en geïnteresseerden oproepen om de knvvk & young cool te blijven volgen, lid te worden, te steunen, mee te doen met projecten en innovaties, het is allemaal zeer de moeite waard.

En last but not least: Anouk, heel veel succes!

Peter Augustinus
Voorzitter knvvk & young cool

Nieuws
Lees meer

Jaarlijks op 26 juni is het World Refrigeration Day (WRD), een dag waarop de Koudetechniek wereldwijd extra onder de aandacht wordt gebracht. Als knvvk & young cool heeft Steve Gill, de Britse initiator en inspirator achter WRD, ons gevraagd om voor Nederland als organiserende partner op te treden. Wij vinden WRD een fantastisch initiatief en hebben volmondig ja gezegd op zijn verzoek.

Het thema voor dit jaar ‘Cooling Champions: Cool Careers for a Better World’ sluit bovendien naadloos aan op onze strategie, die zich o.a. richt op het belang van de jongere generatie en het stimuleren van innovatie en ontwikkeling in de markt. Aan de hand van dit thema zijn we samen met de redactie van ons vakblad RCC K&L enthousiast aan de slag gegaan en komt er een uitgebreide special in de uitgave van juni.

Naast deze special heeft knvvk & young cool samen met Opleidingscentrum GOº, Stichting Post HBO Koudetechniek, STEK en NVKL een boeiend programma van webinars opgezet die in de weken rond WRD zullen plaatsvinden. Een verscheidenheid aan technische onderwerpen, maar ook aandacht voor normen en wetgeving, en opleiding en carrière binnen de koudetechniek.  Ga naar het webinar programma voor meer info en deelname.

Via onze nieuwsbrief en social media houden wij je op de hoogte. We hopen je eind juni in een of  meerdere webinars te mogen verwelkomen en wensen je alvast een mooie World Refrigeration Day!

Boeiend programma van webinars rond World Refrigeration Day
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/WRD-header%402x.jpg

Boeiend programma van webinars rond World Refrigeration Day

Jaarlijks op 26 juni is het World Refrigeration Day (WRD), een dag waarop de Koudetechniek wereldwijd extra onder de aandacht wordt gebracht. Als knvvk & young cool heeft Steve Gill, de Britse initiator en inspirator achter WRD, ons gevraagd om voor Nederland als organiserende partner op te treden. Wij vinden WRD een fantastisch initiatief en hebben volmondig ja gezegd op zijn verzoek.

Nieuws
Lees meer

Combi interview

Samenwerking als basis voor nieuwe ontwikkelingen

Lees het interview

We keep it cool by staying young

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool