De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

close
keyboard_arrow_right

knvvk

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) bestaat al meer dan 100 jaar en heeft als missie om via de wetenschap de koudetechniek te laten excelleren als branche. Wij zijn een onafhankelijk netwerk voor alle professionals die werkzaam zijn in de koeltechniek.
U kunt bij ons kennis opdoen, middels themadagen, het jaarlijkse congres, ons magazine, of via onze social media kanalen.
We gaan graag met u in gesprek over hoe we onze sector kunnen laten excelleren, we faciliteren onderzoek en jong talent. Wij scouten voor u de laatste ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wij bouwen met u de brug tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden, samen met de jonge generatie.

Organisatorische en operationele zaken, marketing en communicatie. Eerste contactpersoon voor knvvk & young cool.
Patricia Verbruggen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f8/9c5/531/5f89c5531d5c3603817904.jpg
Verenigingsmanager
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
06 38 19 82 88
E-mail

Patricia Verbruggen

Verenigingsmanager
knvvk & young cool
Voorzitter en verantwoordelijk voor de portefeuille Netwerk Professionaliseren en young cool. Op mijn to-do list staan de portefeuilles netwerk professionaliseren en young cool. Ik heb veel plezier in mijn bestuursfunctie omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de markt.
Anouk Dijkstra
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c78/f2d/5f7c78f2d75e7770309456.jpg
Voorzitter
Transformatorweg 28
1014 AK Amsterdam
06 20 15 11 57
E-mail

Anouk Dijkstra

Voorzitter
Directeur & eigenaar Prevesco / Uniflow
Tijdens de ALV van 16 juni 2022 ben ik benoemd tot Secretaris van de KNVvK. Tijdens de ALV van 15 juni 2023 is mijn benoeming omgezet naar Penningmeester. Het is mijn missie om de nieuw gekozen strategie van de knvvk & young cool gestalte te geven en te implementeren.
Ing. Bernie Willems
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/62d/7d5/d90/62d7d5d90acce714289775.jpg
Penningmeester (Secretaris a.i.)
Atalanta 33
5121 MR Rijen
06-38822551
E-mail

Ing. Bernie Willems

Penningmeester (Secretaris a.i.)
Directeur van Centrum voor Koude- en Klimaattechniek B.V.
Vacature Secretaris
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/63d/02c/34b/63d02c34be5be731276961.png
Secretaris
(088) 40 10 695
E-mail

Vacature Secretaris

Secretaris

Daar zijn we weer! Terug van het zomerreces zoals dat zo mooi heet. Uitgerust en wel, klaar voor het najaar. Persoonlijk vind ik september altijd wel een leuke maand. Het is vaak een drukke maand met nog een paar vaak onverwachte, zonnige dagen. Een soort cadeautjes terwijl we de korte dagen tegemoet gaan.

In augustus haalde ik de top van een gletsjer in de Franse Alpen. We klommen gezekerd aan elkaar naar 3.350 m hoogte. Het doel is natuurlijk de top, en dat is eigenlijk gek als je je bedenkt dat dalen zwaarder is dan stijgen. Het hoogste punt is in letterlijke zin de top, maar eigenlijk is de grootste prestatie dus aankomen op de eindbestemming, besefte ik. Elke keer dat ik in de bergen ben, is een les over hoeveel je zelf kan en hoe ontspannend nieuwe dingen leren kan zijn.

Nieuwe dingen doen vraagt altijd wat aandacht en focus. Op donderdag 28 september hebben met onze vereniging ook zo’n ‘nieuw ding’. Namelijk de eerste themabijeenkomst waarbij we wat betreft inhoud de samenwerking opzoeken met de werkgroep KANS van de NVKL. Dat is wel een moment om trots op te zijn met elkaar.

We zijn jaren geleden in gesprek gegaan met elkaar, onder leiding van mijn voorganger Peter Augustinus en oud NVKL-voorzitter Mart Peeman. We realiseren met deze stap hun initiële visie dat we op inhoud samen sterk kunnen zijn. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is in letterlijke zin: verenigen. Als bestuur zijn we verheugd hierover. We zien elkaar de 28e!

Anouk Dijkstra
Voorzitter

Column van de voorzitter - september 2023
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/WhatsApp%20Image%202023-09-04%20at%2017.46.06.jpeg

Column van de voorzitter - september 2023

Daar zijn we weer! Terug van het zomerreces zoals dat zo mooi heet. Uitgerust en wel, klaar voor het najaar. Persoonlijk vind ik september altijd wel een leuke maand. Het is vaak een drukke maand met nog een paar vaak onverwachte, zonnige dagen. Een soort cadeautjes terwijl we de korte dagen tegemoet gaan.

In augustus haalde ik de top van een gletsjer in de Franse Alpen. We klommen gezekerd aan elkaar naar 3.350 m hoogte. Het doel is natuurlijk de top,

Nieuws
Lees meer

Tijdens de laatste ALV kon de voorzitter melden dat het bestuur een opvolger heeft gevonden voor Henk van der Ree als lid van het bestuur van het IIR namens Nederland. Henk heeft deze functie 32 jaar (!) met passie vervuld. De ALV stemde unaniem in met de voordracht van Menno van der Hoff als zijn opvolger.

Henk heeft destijds Professor Stolk opgevolgd na diens plotselinge overlijden. In 2019 is aan Henk vanuit het IIR de “Medal of Merit” uitgereikt. De voorzitter bedankte Henk dat hij zo'n lange tijd de rol van afgevaardigde voor Nederland in het bestuur van IIR heeft vervuld en zij noemde hem een held.

Henk van der Ree gaf in zijn dankwoord aan blij te zijn dat er een opvolger is gevonden. Hij vertelde ook vol trots dat de General Conference van het IIR sinds de oprichting in 1908 vier Nederlandse voorzitters heeft gehad: Kamerlingh Onnes, Professor Keesom (opvolger van Kamerlingh Onnes in Leiden), de heer Bakker (hoge ambtenaar bij ministerie van Landbouw) en later dus Henk zelf. 'Een teken dat wij veel vertrouwen genieten binnen deze organisatie' aldus Henk. Mede als gevolg van de Koudecongressen die we in Nederland hebben georganiseerd (de eerste in 1936) hebben we een goede reputatie opgebouwd. Henk noemde ook de mooie ontmoetingen die hij vanuit deze functie heeft gehad.

Met veel respect en als dank voor deze bijzondere prestatie heeft het bestuur van de KNVvK aan Henk de traditionele KNVvK-ijsbeer en een boeket bloemen overhandigd.

Tijdens de vergadering van het uitvoerend comité van het International Institute of Refrigeration (IIR), die eind augustus plaatsvond in Parijs, heeft Henk het stokje overgedragen aan Menno van der Hoff.

Aftreden Henk van der Ree als nationaal gedeputeerde in het bestuur van het IIR
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/7F7A1044.jpg

Aftreden Henk van der Ree als nationaal gedeputeerde in het bestuur van het IIR

Tijdens de laatste ALV kon de voorzitter mededelen dat het bestuur een opvolger heeft gevonden voor Henk van der Ree als lid van het bestuur van het IIR namens Nederland. Henk heeft deze functie 32 jaar (!) met passie vervuld. De ALV stemde unaniem in met de voordracht van Menno van der Hoff als zijn opvolger.

Henk heeft destijds Professor Stolk opgevolgd na diens plotselinge overlijden. In 2019 is aan Henk vanuit het IIR de “Medal of Merit” uitgereikt. De voorzitter bedankte Henk dat hij zo'n lange tijd de rol van afgevaardigde voor Nederland in het bestuur van IIR heeft vervuld en zij noemde hem een held.

Nieuws
Lees meer

Herziening Europese F-gassen verordening

De drie betrokken partijen – Europese Commissie, Europees Parlement en Raad van Ministers, zijn sinds eind april van dit jaar in onderhandeling over wat er in de uiteindelijke tekst komt te staan. De hoop dat er vóór de zomervakantie een akkoord werd bereikt op de herziening van de F-gassen verordening is vervlogen. Bas Eickhout, rapporteur van de EU-milieucommissie, die de onderhandelingen voert namens het Europese Parlement, berichtte op 19 juli:

“Helaas geen akkoord vanavond over de herziening van de F-gasverordening. We hebben het geprobeerd en ook de Raad van Ministers die de onderhandelingen voert namens lidstaten heeft alles gegeven. Het was alleen niet genoeg om tot een definitief akkoord te komen. Na het zomerreces gaan we het opnieuw proberen.” 

Het wordt daarmee onwaarschijnlijk dat de genoemde deadline van 1 januari 2024 kan worden gehaald. Er zijn namelijk genoeg partijen die vertragingstactieken toepassen. Bij een vorige herziening, begin deze eeuw, was de situatie anders, want het ging toen ineens heel snel omdat de F-gassen industrie een uiterst lucratief alternatief verdienmodel had: de huidige HFK’s. Dat is nu niet het geval: de HFO’s en mengsels met HFO’s zijn, met prijzen tot ver boven de 100 Euro per kg, weliswaar weer uiterst lucratief, maar er kleven zoveel nadelen aan deze chemische stoffen dat succes in de markt verre van verzekerd is. En in zo’n situatie met een onzekere, dynamische markt is vertragen en traineren van wetgeving de beste tactiek.

Maar ondanks deze domper zet de opmars van natuurlijke koudemiddelen wereldwijd steeds sneller door, zeker ook in Nederland. Het ontbreken van een lucratief verdienmodel voor natuurlijke koudemiddelen, die extreem goedkoop zijn, wordt ruimschoots gecompenseerd door het toenemend bewustzijn dat we de aarde en onze gezondheid moeten sparen. De KNVvK Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen is volop actief om deze opmars te ondersteunen.


Een schat aan unieke informatie, training en hulpmiddelen voor natuurlijke koudemiddelen

We wijzen nogmaals op de schat aan unieke informatie, training en hulpmiddelen die gratis ter beschikking staat voor iedereen, in het Nederlands! Dit alles is ontwikkeld door het Europese projectconsortium Refrigerants Naturally for Life, waar KNVvK en STEK de Nederlandse partners waren.

Bezoek de website, gebruik de mogelijkheden en wijs uw relaties hierop. 


René van Gerwen

 

Nieuws vanuit de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD3021.jpg

Nieuws vanuit de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

Herziening Europese F-gassen verordening

De drie betrokken partijen – Europese Commissie, Europees Parlement en Raad van Ministers - zijn sinds eind april van dit jaar in onderhandeling over wat er in de uiteindelijke tekst komt te staan. De hoop dat er vóór de zomervakantie een akkoord werd bereikt op de herziening van de F-gassen verordening is vervlogen. Bas Eickhout, rapporteur van de EU-milieucommissie, die de onderhandelingen voert namens het Europees Parlement, berichtte op 19 juli:

Kenniskring
Lees meer

Eind augustus werd Menno van der Hoff tijdens de vergadering van het uitvoerend comité van het International Institute of Refrigeration (IIR) benoemd tot de nieuwe Nederlandse IIR-gedelegeerde. Menno volgt professor Henk van der Ree op, die hem in het bijzijn van alle andere internationale gedelegeerden heeft voorgesteld.

De benoeming van Menno van der Hoff vond plaats aan de vooravond van het 26th IIR International Congress of Refrigeration, dat dit jaar een recordaantal deelnemers telde. “Op een sterke wetenschappelijke basis is het zwaartepunt verschoven naar warmtepompen en duurzame, milieubestendige techniek in brede zin”, aldus Menno. “Dat bleek op het congres ook uit de overweldigende aantallen gepresenteerde onderzoekpapers en de opkomst bij die presentaties.”

Internationale hoofdrol

Nederland speelt hier volgens hem zowel op het gebied van beleid als kennis een internationale hoofdrol in, vanuit de overheid, kennisinstituten en de innovatieve branche. Menno geeft aan trots te zijn dat hij als niet-wetenschapper de taak van professor Van der Ree over mag nemen en kan uitdragen welk enorm belang koudetechniek, innovatie en warmtepompen hebben voor de mens en het klimaat.”

In de oktobereditie van ons vakblad RCC K&L volgt een dubbelinterview met Henk van der Ree en Menno van der Hoff.

Menno van der Hoff nieuwe Nederlandse afgevaardigde IIR
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/7F7A1889_bijgesn.jpg

Menno van der Hoff nieuwe Nederlandse afgevaardigde IIR

Eind augustus werd Menno van der Hoff tijdens de vergadering van het uitvoerend comité van het International Institute of Refrigeration (IIR) benoemd tot de nieuwe Nederlandse IIR-gedelegeerde. Menno volgt professor Henk van der Ree op, die hem in het bijzijn van alle andere internationale gedelegeerden heeft voorgesteld.

Nieuws
Lees meer

Klaas Visser, gewaardeerd lid van de KNVvK en een internationaal gerespecteerd voorvechter van natuurlijke koudemiddelen, is eind juli op 83-jarige leeftijd overleden. Visser, een Nederlandse eigenaar van een koeltechnisch adviesbedrijf in Australië, was een bekend spreker op koeltechnische conferenties over de hele wereld.

Innovator en pleitbezorger van koudemiddel CO₂

Klaas is vaak geroemd om zijn energieke levenshouding en gevoel voor humor, en stond bekend als gepassioneerd pleitbezorger van natuurlijke koudemiddelen, in het bijzonder CO₂. Van 1976 tot 1994 werkte hij samen met zijn vriend en mentor Gustav Lorentzen, die wordt gezien als ‘de vader’ van de CO₂-koelcyclus en dit koudemiddel 'waarschijnlijk het beste voor vrijwel alle toepassingen’ noemde.

In een interview met Marc Chasserot (ATMOsphere) gaf Klaas later aan dat hij van Lorentzen veel heeft geleerd, maar wel steeds eerst wilde bewijzen dat Lorentzens inzicht over CO₂ klopte. Daarbij bleek volgens Klaas dat “Gustav op alle fronten gelijk had”. Klaas bewees dat CO₂ inderdaad een superieur koudemiddel voor koeltechnische toepassingen is. Hij toonde aan dat het - eventueel met een adiabatische gaskoeler - zelfs geschikt is in de omgeving van de warmste Australische woestijn.

Klaas stond aan de wieg van verschillende technische innovaties, waaronder het tweetraps transkritische CO₂-koelsysteem met parallelle compressie. Tot op late leeftijd bleef hij actief in de HVAC&R-sector en werkte hij aan de optimalisatie van zijn eigen CO₂-projecten. Door zijn overlijden zal de internationale HVAC&R-sector een gerespecteerd koeltechnicus, maar bovenal een fijn mens missen.

Op 7 augustus is in Australië afscheid van hem genomen.

In memoriam: Klaas Visser
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Klaas%20Visser%20foto.jpg

In memoriam: Klaas Visser

Klaas Visser, gewaardeerd lid van de KNVvK en een internationaal gerespecteerd voorvechter van natuurlijke koudemiddelen, is eind juli op 83-jarige leeftijd overleden. Visser, een Nederlandse eigenaar van een koeltechnisch adviesbedrijf in Australië, was een bekend spreker op koeltechnische conferenties over de hele wereld.

Nieuws
Lees meer

Met de functiewijziging van Bernie Willems is een vacature voor de functie van Secretaris ontstaan. De Secretaris maakt deel uit van het dagelijks bestuur en is samen met de medebestuurders verantwoordelijk voor het verenigingsbeleid. De Secretaris geeft vorm aan een stabiele en effectieve ondersteuning en advisering met betrekking tot beleidsontwikkeling en besluitvorming. De Secretaris werkt nauw samen met het verenigingsbureau.

Ben jij of ken jij de kandidaat bij wie deze rol op het lijf geschreven is, dan komen wij graag met je in contact (e-mail aan Bernie Willems, willems@knvvkyoungcool.nl).

Vacature secretaris
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/sec-gezocht-1.jpg

Vacature secretaris

Met de functiewijziging van Bernie Willems is een vacature voor de functie van Secretaris ontstaan.

Archief
Lees meer

Digitalisering is sterk in opkomst, ook in de installatiesector. De vraag rijst: wat doen wij in de koudetechniek? Digitalisering is een containerbegrip dat steeds maar uitdijt. Ook de koeltechnische sector is aan zet bij het toepasbaar maken van innovatieve, technologische ontwikkelingen als Smart Industry 4.0, sensoren, het Internet of Things (IoT), digital twins en big data. In deze themabijeenkomst willen we vooruit kijken welke uitdagingen en kansen er liggen. Onze koelinstallaties regelen keurig naar de gewenste setpoints, ze zitten vol meetpunten die veel data opleveren , we weten eigenlijk alles, maar als we de koeltechnische ontwerpberekeningen in de PLC software integreren kunnen we veel meer. Het koeltechnisch bedrijf kijkt nu al mee in de installaties van de klant. Wat zijn de ervaringen en wat kan meer? Zoals de digitale ondersteuning van de servicemonteur vanuit kantoor bij het oplossen van complexe problemen. Of het onderhoud: blijven we dit doen op basis van één keer per jaar of het aantal draaiuren of kunnen we dat reduceren door dit te koppelen aan toerentallen, temperaturen, etc. Er zijn tal van innovatieve sensoren beschikbaar die nieuwe informatie opleveren en daarmee besparingen of een betere productkwaliteit bij onze klant genereren.

Alles is gericht op optimalisatie, langere levensduur, gerichter onderhoud met als oogmerk verduurzaming, d.w.z. verdere energiebesparing, CO2 emissie reductie, minder schade en afval dus minder materiaal verbruik

De werkgroep KANS van de NVKL en de Kenniskringen van de KNVvK dagen u op 28 september a.s. uit om vooruit te kijken wat we in de koeltechnische sector kunnen realiseren op het gebied van voortgaande digitalisering.

Noot: Digitalisering werkt ook door in de eigen bedrijfssystemen, de manier waarop bedrijven samenwerken aan projecten die ze bij klanten uitvoeren. Dit uit zich bijvoorbeeld door samen met partners en andere branches te werken middels een BIM. Dit laatste is echter een aparte themabijeenkomst waard en geen onderdeel van deze meeting. 

Meer info en aanmelden


Themabijeenkomst op 28 september: 'Digitalisering in en rondom koelinstallaties'
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Themabijeenkomst.jpg

Themabijeenkomst op 28 september: 'Digitalisering in en rondom koelinstallaties'

Wat betekenen Smart Industry 4.0, het Internet of Things, nieuwe data en digital twins voor de koudetechniek?

Direct naar het evenement voor meer info en aanmelding

Digitalisering is sterk in opkomst, ook in de installatiesector. De vraag rijst: wat doen wij in de koudetechniek? Digitalisering is een containerbegrip dat steeds maar uitdijt. Ook de koeltechnische sector is aan zet bij het toepasbaar maken van innovatieve, technologische ontwikkelingen als Smart Industry 4.0, sensoren, het Internet of Things (IoT), digital twins en big data. Tijdens de themabijeenkomst op 28 september in Woerden, die de KNVvK organiseert in samenwerking met de werkgroep KANS van NVKL, willen we vooruit kijken welke uitdagingen en kansen er liggen.

Nieuws
Lees meer

Op 15 juni jl. vond in Houten het Koudecongres 2023 plaats. Met als thema “Koudetechniek: meer dan ooit in beweging!” kwamen op deze dag de meest actuele onderwerpen aan de orde. De ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 en het verminderen van het gebruik van schadelijke F-gassen zet de koudetechniek in beweging en biedt kansen voor de ontwikkeling van koelsystemen en warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen. Verschillende professionele sprekers uit de branche hebben gedurende de dag de actualiteit vanuit diverse hoeken belicht.

Na het welkom door dagvoorzitter Suzan Vink en de opening door onze voorzitter Anouk Dijkstra, mocht de Noorse Professor Armin Hafner het spits afbijten met zijn presentatie “Alleen natuurlijke koudemiddelen hebben toekomst”. Hafner is ervan overtuigd dat er geen technisch obstakel is dat een bijna volledige transformatie van F-gassen naar natuurlijke koudemiddelen nog in de weg kan staan. Hafner realiseert zich dat de transformatie tijd zal kosten, bijvoorbeeld vanwege beperkte budgetten en omdat nog veel systemen nog niet aan vervanging of een opknapbeurt toe zijn. Hij is echter van mening dat de wereld op dit moment te veel tijd verspilt. In zijn presentatie gaf hij zijn visie hoe deze transitie kan worden versneld. 

Vervolgens mochten we luisteren naar de Professor Kamel Hooman van TU/D over kansen en onderzoek op het gebied van koeling en warmtepompen van Australië tot Nederland. En over de uitdagingen en kansen voor onze sector om te groeien en bij te dragen aan de energietransitie. Twee van zijn studenten namen de aanwezigen vervolgens mee in een korte presentatie over hun onderzoek bij GEA Heating & Refrigeration Technologies.

Daarna was het de beurt aan Gerard Jansen van Royal Haskoning DHV met zijn presentatie “Restwarmte: een duurzame bron voor comfort”. In deze presentatie kwamen een aantal voorbeelden voorbij, waarin de koudeproductie de duurzame warmtebron is voor de verwarming. Jansen gaf zijn visie op welke kansen binnen handbereik liggen en hoe deze kunnen worden benut.

Na de pauze waren er twee ronden met keuzesessies, waarbij telkens uit zes sessies kon worden gekozen. De onderwerpen van de keuzesessie waren allemaal gericht op resp. natuurlijke koudemiddelen, energietransitie, verduurzaming en milieu.

Het programma werd na de pauze weer plenair opgepakt door Sander Beltman (Dutek) en Sietze Haltsma (Eneco) met hun presentatie over Stadsverwarming: de toepassing van centrale hoog temperatuur warmtepompen in decentrale energiesystemen, zoals kleine warmtenetten en energievoorziening in appartementencomplexen.

Vervolgens kwam key note speaker Prof. Armin Hafner met zijn tweede presentatie over de groeipotentie van CO2-technologie. Hafner zoomde in op waar installateurs of ontwerpers allemaal rekening mee moeten houden om tot een goede installatie en werking te komen. 

Vanwege verplichtingen in Straatsburg moest Europarlementariër Bas Eickhout helaas op het laatste moment verstek laten gaan als spreker. Wel was er een video van hem waarin hij een update gaf over de status van de onderhandelingen betreffende de herziening van de F-gassenverordening.
Davide Sabbadin van het European Environmental Bureau uit Brussel was aanwezig om in een presentatie zijn visie op de toekomst van de Europese wetgeving rondom de F-gassen te geven.

De dag werd ludiek afgesloten door het duo Rob Urgert en Joep van Deudekom.

Met een volle zaal aan deelnemers, een inhoudelijk sterk programma en goede sprekers kijken we met trots terug op een zeer geslaagd Koudecongres!

Hartelijk dank aan alle deelnemers, sprekers, sponsoren en aan iedereen die hieraan op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd.


Terugblik op Koudecongres 2023
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Koudecongres.jpg

Terugblik op Koudecongres 2023

Op 15 juni jl. vond in Houten het Koudecongres 2023 plaats. Met als thema “Koudetechniek: meer dan ooit in beweging!” kwamen op deze dag de meest actuele onderwerpen aan de orde. De ambitieuze klimaatdoelen voor 2030 en het verminderen van het gebruik van schadelijke F-gassen zet de koudetechniek in beweging en biedt kansen voor de ontwikkeling van koelsystemen en warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen. Verschillende professionele sprekers uit de branche hebben gedurende de dag de actualiteit vanuit diverse hoeken belicht.

Nieuws
Lees meer

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni jl. zijn Twan Aarts en Geert-Jan Hoogendoorn benoemd tot lid van het bestuur van de KNVvK.

Twan Aarts
Twan is reeds een bekend gezicht binnen de gelederen van de vereniging, waarin hij als young cooler al meerdere jaren actief is. Twan is reeds 15 jaar werkzaam in de koeltechniek, van monteur doorgegroeid naar zijn huidige functie als Hoofd Techniek bij PCT Koudetechniek in Deurne. In deze functie houdt Twan zich bezig met duurzaam en efficiënt bouwen. De missie van Twan is om binnen de vereniging de jongere generatie meer te betrekken en de jongere generatie met de gevestigde orde te verbinden.

Geert-Jan Hoogendoorn
Geert-Jan is na zijn diensttijd in de koudetechniek terechtgekomen, heeft gewerkt bij respectievelijk Smeva, APAC Airconditioning en T&S Klimaattechniek, en is inmiddels 10,5 jaar werkzaam bij DWA (utiliteit, gebouwde omgeving). Geert-Jan is ook al 30 jaar docent in diverse vakken, o.a. bij TVVL als docent Post-HBO opleiding Luchtbehandelingstechniek en Hoofd Opleiding Commissioning. Koeltechniek zit in zijn hart. De missie van Geert-Jan is het optimaliseren van het rendement van de koelmachines in de Klimaattechniek.

Het bestuur wenst Twan en Geert-Jan veel succes toe in hun nieuwe functie!

Twan Aarts en Geert-Jan Hoogendoorn treden toe tot bestuur
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/twangeertfinaal.jpg

Twan Aarts en Geert-Jan Hoogendoorn treden toe tot bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 juni jl. zijn Twan Aarts en Geert-Jan Hoogendoorn benoemd tot lid van het bestuur van de KNVvK.

Nieuws
Lees meer

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 juni jl. zijn Twan Aarts en Geert-Jan Hoogendoorn benoemd als lid van het bestuur van de KNVvK.

Herbenoeming Jobèrt Peeters
Bij het aflopen van zijn eerste bestuurstermijn heeft Jobèrt Peeters (Energie Consult Holland) zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn. Jobèrt houdt zich o.a. bezig met de portefeuilles Kennisdelen en Politieke Agenda. Tevens maakt Jobèrt actief deel uit van de themacommissie. De ALV heeft unaniem ingestemd met de herbenoeming van Jobèrt.

Aftreden Matthijs Montsma
Na twee bestuurstermijnen heeft Matthijs Montsma afscheid genomen als lid van het bestuur. Matthijs heeft tijdens zijn bestuurlijke periode bijgedragen aan het nieuwe elan van de vereniging. Als portefeuillehouder voor kennisdelen heeft Matthijs zich ervoor ingezet dat de missie van de vereniging – het delen en verspreiden van (wetenschappelijke) kennis – verder kon excelleren. Vanuit zijn bestuurlijke rol binnen de KNVvK was Matthijs ook voorzitter van de Stichting Post-HBO Koudetechniek, waar hij ook een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Matthijs gaf in zijn dankwoord aan dat er in de afgelopen jaren o.a. met het nieuwe elan al veel is bereikt, maar dat er nog veel stappen moeten worden gezet om de uitdagingen van de sector tegemoet te treden. Matthijs ontving van de voorzitter een boeket bloemen en de traditionele sculptuur van de ijsbeer “l’Ours Blanc”.

Aftreden Hendrine Kalkman
Hendrine Kalkman heeft zich om persoonlijke redenen eerder dit jaar teruggetrokken als bestuurslid. Bij afwezigheid van Hendrine tijdens de ALV heeft het bestuur kort stilgestaan bij de bijdrage van Hendrine in haar bestuurlijke periode. Bij haar aftreden heeft zij reeds bloemen ontvangen. De vereniging is verheugd dat Hendrine zich wil blijven inzetten binnen de werkgroep Koudecentraal.

Functiewijziging Bernie Willems
Tijdens de ALV in 2022 is Bernie Willems benoemd als secretaris. In het afgelopen jaar heeft Bernie de functie van penningmeester ad interim ingevuld. Het bestuur heeft de ALV gevraagd ermee in te stemmen de bestuursfunctie van Bernie te wijzigen in penningmeester. De functie van secretaris komt daarbij vacant. De Ledenvergadering heeft unaniem ingestemd met deze functiewijziging.

Huidige samenstelling bestuur
Anouk Dijkstra, voorzitter
Bernie Willems, penningmeester (secretaris a.i.)
Ruud van Dissel, vice-voorzitter
Jobèrt Peeters, bestuurslid
Twan Aarts, bestuurslid
Geert-Jan Hoogendoorn, bestuurslid
Vacature, secretaris
Wijzigingen in het bestuur
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Matthijs%20aftreden.jpg

Wijzigingen in het bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 juni jl. heeft naast de benoeming van twee nieuwe bestuursleden nog besluitvorming plaatsgevonden over de herbenoeming van Jobèrt Peeters en de functiewijziging van Bernie Willems. Ook zijn er twee aftredende bestuursleden.

Nieuws
Lees meer

De Algemene Ledenvergadering heeft Frans Kapsenberg benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVvK wegens zijn bijna 30 jaar uitzonderlijke verdiensten bewezen binnen het verenigingsbureau van de KNVvK. Frans heeft een grote mate van bekendheid met en betrokkenheid bij de leden van de vereniging en het voeren van de ledenadministratie. Daarnaast ondersteunt hij nauwgezet de financiële administratie en heeft hij altijd een actieve betrokkenheid gehad bij de organisatie van evenementen.

Frans heeft in het verleden veel tijd en moeite gestopt in het digitaliseren van vele historische documenten en vakbladen en heeft deze kennis jarenlang ontsloten op de website van de vereniging. Frans staat bekend om zijn niet aflatende betrouwbaarheid bij het nakomen van afspraken en het accuraat afwikkelen van (lopende) zaken. De titel “Lid van Verdienste” is dan ook meer dan verdiend!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering kreeg Frans een oorkonde, bloemen en de sculptuur van l’Ours Blanc overhandigd door Bernie Willems.

Als verrassing volgde een persoonlijke toespraak door zijn collega's van het eerste uur: Peter Uges, Marian Zoet en Harja Blok. Mooie woorden over de staat van dienst van Frans vanaf zijn aantreden bij het verenigingsbureau van de KNVvK.

Frans Kapsenberg benoemd tot Lid van Verdienste
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Frans%20LvV.jpg

Frans Kapsenberg benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 juni jl. is Frans Kapsenberg benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVvK wegens zijn bijna 30 jaar uitzonderlijke verdiensten bewezen binnen het verenigingsbureau van de KNVvK. Frans heeft een grote mate van bekendheid met en betrokkenheid bij de leden van de vereniging en het voeren van de ledenadministratie. Daarnaast ondersteunt hij nauwgezet de financiële administratie. Ook heeft Frans altijd een actieve rol gehad bij de organisatie van evenementen.

Nieuws
Lees meer

Wat een mooi moment dat tijdens de ALV alle Ereleden en Leden van Verdienste aanwezig waren! Zij vertegenwoordigen met elkaar een schat aan kennis en ervaring en hebben hun sporen meer dan verdiend binnen de koudetechnische sector in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder. Deze leden zijn van grote waarde voor de knvvk & young cool!

Zittend vlnr Piet Moerman, Henk van der Ree, Peter Uges
Staand vlnr Harja Blok, Dick Havenaar en Frans Kapsenberg

Ereleden compleet tijdens ALV
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Ereleden.jpg

Ereleden compleet tijdens ALV

Wat een mooi moment dat tijdens de ALV alle Ereleden en Leden van Verdienste aanwezig waren!

Nieuws
Lees meer

Op 30 maart organiseerden KNVvK, NVKL, Opleidingscentrum GO°, STEK en Post HBO Koudetechniek vanuit het Intechnium Gebouw in Woerden wederom een evenement in het kader van World Refrigeration Day. De titel voor dit jaar was "Cooling Matters: Samen aan de slag met CO2-reductie" waarbij we de aandacht vestigden op de belangrijke rol van onze sector in het verlagen van de CO2-uitstoot.

NVKL-directeur Coen van de Sande vertelde de zaal dat er op datzelfde moment een stemming gaande was in het Europees Parlement over de versnelde terugfasering van de F-gassenverordening. De uitkomsten van deze stemming lees je hier. Naast internationale afspraken zoals de Green Deal om als eerste continent ter wereld in 2050 geheel klimaatneutraal te zijn, vertelde Coen dat we ook te maken hebben met internationale ontwikkelingen. Zo heeft de oorlog in Oekraïne tot gevolg dat Nederland vanwege de hoge energieprijzen versneld van het gas af gaat. De belangrijkste transities die een grote impact op onze sector (gaan) hebben, zijn: van HFK’s naar laag GWP koudemiddelen, de focus op energie-efficiency, van gasketels naar warmtepompen, systeemintegratie en digitalisering/robotisering.

NIET BANG, MAAR BEWUST MAKEN

Michel van Bronkhorst, trainer, consultant en teamleider bij Opleidingscentrum GO°, nam de zaal hierna mee in het onderwerp veiligheidsaspecten van brandbare koudemiddelen. Hierbij ging hij in op het koudemiddel R290 (propaan) en het verschil tussen verbranden en ontploffen, de brandbaarheidsgrens, de verbrandingswarmte en het gewicht. Michel legde aan de hand van een korte video uit wat de impact van een ontploffing van een dergelijk gas kan zijn. Op de video is te zien dat een man de inhoud van een butaanfles in een gat in de tuin giet om mollen mee te bestrijden. Bij het aansteken van de vloeistof ontstaat een explosie waarbij de inhoud van de tuin zo’n twee meter omhoog wordt geblazen. Michel benadrukte na de video niemand in de zaal bang te willen maken, maar wel na te laten denken over de risico’s van het werken met dergelijke middelen. Als je als bedrijf de werkzaamheden goed inzet en als vakspecialist de juiste opleidingen en trainingen volgt, dan kun je volgens Michel vergelijkbare situaties zeker voorkomen.

VASTLEGGEN KENNIS EN VAKMANSCHAP

Marcel van Lieshout, directeur van Stichting Centraal Register Techniek, maakte een mooi bruggetje naar het vastleggen van deze kennis en vakmanschap in het Vakpaspoort. Volgens Marcel stel je tegenwoordig twee vragen aan de installateur bij het plaatsen van een CV-ketel of (hybride) warmtepomp: wil je een kopje koffie en beschik je over de benodigde certificaten? In het Vakpaspoort kunnen vakmensen aan de klant op een gemakkelijke manier aantonen dat ze over de certificaten beschikken die nodig zijn voor de klus. Marcel vertelde dat je in de sector aan de ene kant wil laten zien dat iedereen goed en volledig opgeleid is, maar dat je aan de andere kant te maken hebt met een groot tekort aan vakmensen die misschien niet allemaal ‘superopgeleiden’ zijn, maar wel inzetbaar zijn op deelprojecten. Het is daarom ook mogelijk om een ploeg samen te stellen van medewerkers die niet allemaal over alle certificaten beschikken, maar als team wel aan de eisen voldoen om de opdracht aan te nemen. Inmiddels staan onder andere de F-gassen al in het Vakpaspoort en volgen binnenkort de ACB’s.

MASTERCLASS PINCH-ANALYSE

Een drietal sprekers nam de zaal vervolgens mee de diepte in. Jan Grift, adviseur BlueTerra Energy Experts en docent/trainer, ging in op de Pinch-analyse. Hij liet een schema zien waarin je inventariseert op welke punten in een fabriek sprake is van opwarming en afkoeling. Vervolgens schets je dit in een tabel en maak je deze cumulatief. Het punt waar koude en warmte bij elkaar komen, heet het kritische punt, ook wel het Pinch-punt genoemd. Als je een dergelijke berekening voor een fabriek maakt, kun je door middel van de getrokken lijnen de potentiële warmteterugwinning berekenen.

Hendrine Kalkman, hoofd koeltechniek bij Frimex Installatie, ging door op dit onderwerp en vertelde de zaal meer over het inrichten van koelsystemen in supermarkten. Daarbij worden in eerste instantie de behoeften van de supermarkt geïnventariseerd. In dit geval ging het om het koelen en vriezen van producten en het verwarmen en koelen van de winkelruimte. Deze warmte- en koudevraag kon opgewekt worden met behulp van een transkritische CO2-booster installatie. Hendrine vertelde dat de hoeveelheid warmte die beschikbaar is, afhangt van het benodigde koelvermogen dat de compressoren moeten leveren. Mocht blijken dat er niet genoeg warmte aanwezig is, dan is er extra verwarmingsvermogen nodig door middel van elektrische naverwarmers, losse warmtepompen in de winkel of een false load verdamper (in de vorm van een aparte verdamper op het dak of een verdamper boven het gaskoelerblok).

Geert Doornbos, lector en docent bij Post HBO Koudetechniek, sloot de masterclass Pinch af door in te gaan op het transkritisch en subkritisch gedrag van een supermarkt gaskoeler. Hij ging in op een studie die onderzocht of een 2K approach mogelijk is bij het ontwerp van een CO2-gaskoeler. Er werd in drie condities getest, namelijk in de winter, milde winter en de zomer. Geert vertelde dat de plek van de sensor van belang is, aangezien deze anders op een andere plek in de installatie dan gewenst de warmtestroom plaatst. Het antwoord of de 2K eis haalbaar was, bleek ja te zijn.

VAN ACK NAAR ACB

Wim den Boer, directeur van Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK), nam het stokje over en ging in op de ACB-certificering voor monteurs, waarbij de K van koolwaterstoffen in ACK recentelijk is vervangen door de B van brandbare koudemiddelen. Volgens Wim zijn natuurlijke/brandbare koudemiddelen een prima alternatief voor F-gassen en HFO’s. Er zijn echter ook enkele aandachtpunten die met name gericht zijn op het veilig werken met deze middelen. De wettelijke basis hiervoor komt uit het Activiteitenbesluit artikel 3.16d. Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het opzetten van vijf examens die ook de natuurlijke koudemiddelen meenemen. De examenopzet bestaat uit een theorie- en praktijkexamen, waarbij 67% van de vragen goed beantwoord moeten worden om te slagen. Inmiddels zijn een kleine 100 kandidaten gecertificeerd. Wim vertelt dat STEK nog hard op zoek is naar vakmensen die deze nieuwe ACB-examens willen afnemen en doet een oproep aan de zaal om zich bij hem te melden. Meer informatie hierover lees je hier.

OPTIMAAL KLIMAAT INREGELEN

Adriaan van Beek, directeur van De Laat Koudetechniek, sloot de middag af met het delen van een innovatieve case bij hun klant Grob Zwitserland. In dit bedrijf worden diverse biologische groenten verwerkt en verpakt. De klant had allerlei wensen voor zijn producten, personeel en machines. Zo moest op de volgende aspecten ingezet worden: temperatuur-, klimaat- en energiebeheersing, het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstof, koude-opwekking en het hergebruik van warmte. Daarbij was de wens om magnetische straling zoveel mogelijk te vermijden, waardoor de bekabeling via de buitenkant van de fabriek gelegd moest worden. Adriaan vertelde over de vele uitdagingen van het project (zoals de afhankelijkheid van de zon en de piekbelasting die vermeden moest worden), maar sluit af dat ze alles hebben kunnen realiseren.

GETEKENDE SAMENVATTING

Gedurende de middag was tekenaar Daan Bleichrodt aanwezig die een mooie samenvatting in korte teksten en plaatjes heeft gemaakt. Hij vatte de dag aan het eind samen door het publiek mee te nemen in de volgens hem belangrijkste inzichten uit de diverse sessies.

Alle presentaties zijn nog in te zien via de website van Cooling Matters


Tekst: coolingmatters.nl

Terugblik evenement "Cooling Matters: samen aan de slag met CO2-reductie"
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Cooling-Matters-2023-5-scaled_bijgesn.jpg

Terugblik evenement "Cooling Matters: samen aan de slag met CO2-reductie"

Op 30 maart organiseerden KNVvK, NVKL, Opleidingscentrum GO°, STEK en Post HBO Koudetechniek vanuit het Intechnium Gebouw in Woerden wederom een evenement in het kader van World Refrigeration Day. De titel voor dit jaar was "Cooling Matters: samen aan de slag met CO2-reductie" waarbij we de aandacht vestigden op de belangrijke rol van onze sector in het verlagen van de CO2-uitstoot.

Nieuws
Lees meer

Duurzame koeling voor kleine levensmiddelenwinkels in Europa (tot 1000 m2 winkeloppervlakte): het Europese Refrigerants, Naturally! for LIFE-project (RefNat4LIFE) bevordert de invoering van klimaatvriendelijke apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen in heel Europa. Dit project richt zich specifiek op de kleine winkels, omdat die in duurzaamheid sterk achterblijven bij de grote supermarktketens, maar vanwege de grote aantallen een overheersende invloed op de klimaatopwarming hebben.

Naast tal van andere ondersteunende informatie en hulpmiddelen, zijn er uitgebreide online cursussen (MOOC) ontwikkeld die voor iedereen in het Nederlands beschikbaar zijn op de website. Er zijn twee cursussen: een voor de koude-, klimaat- en warmtepompinstallateurs, en een voor de winkeleigenaren. Aan deze cursussen zijn geen kosten verbonden en u kunt ze in uw eigen tempo en in gedeelten online volgen.

Met de e-learning tool voor de installateur krijgt u o.a. antwoorden en informatie over:

  • technische achtergronden van klimaatvriendelijke koel- en klimaatapparatuur en warmtepompen, en hulp bij het kiezen van de juiste apparaten en systemen;
  • praktijkvoorbeelden (best practices) op het gebied van energiezuinigheid en klimaatvriendelijke koeling;
  • hoe u meer bewustzijn bij uw klanten kunt creëren over het belang van duurzaam ondernemen, verminderen van energiegebruik en gebruik van natuurlijke koudemiddelen voor klimaatvriendelijke koeling. Ook worden tal van mogelijkheden voor grote kostenbesparingen gegeven.

De cursus geeft niet alleen informatie over de kansen, maar ook over aandachtspunten en risico’s bij het gebruik van duurzame koel- en klimaatapparatuur en warmtepompen met natuurlijke koudemiddelen. Ook wetgeving, alternatieve en integrale koeloplossingen, en energie- en kostenbesparingspotentiëlen komen aan bod.

Registreer hier voor de (gratis) online cursus (installateur) en start direct

Voor winkeleigenaren is er ook een cursus, qua inhoud vergelijkbaar, maar toegesneden op de behoeften en het kennisniveau van deze doelgroep. Ook voor de horeca is deze cursus geschikt. Het is in het belang van de installateur dat klanten goed geïnformeerd zijn; dat helpt om hen te overtuigen van de voordelen van duurzame oplossingen. U kunt uw klanten stimuleren om deze cursus volgen. Start hier de (gratis) online cursus voor winkeleigenaren.

De online trainingen zijn volledig in het Nederlands en modulair opgezet. U kunt op ieder moment stoppen en later doorgaan. Modules eindigen met een korte kennisquiz, waarmee u kunt testen of u de leerstof voldoende goed heeft opgenomen.

Wilt u meer weten? Wij hebben onlangs een webinar gepresenteerd met veel praktische informatie over verduurzaming in de kleinkoeling. Via deze link is het webinar terug te zien. 

Lees hier meer achtergrondinformatie over het Europese RefNat4Life project en alle andere hulpmiddelen en richtlijnen die gratis verkrijgbaar zijn, merendeels in het Nederlands.

Refrigerants Naturally! for LIFE: Nederlandstalige E-learning nu gratis online beschikbaar
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD2929_bijgesneden.jpg

Refrigerants Naturally! for LIFE: Nederlandstalige E-learning nu gratis online beschikbaar

Duurzame koeling voor kleine levensmiddelenwinkels in Europa (tot 1000 m2 winkeloppervlakte): het Europese Refrigerants, Naturally! for LIFE-project (RefNat4LIFE) bevordert de invoering van klimaatvriendelijke apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen in heel Europa. Dit project richt zich specifiek op de kleine winkels, omdat die in duurzaamheid sterk achterblijven bij de grote supermarktketens, maar vanwege de grote aantallen een overheersende invloed op de klimaatopwarming hebben.

Kenniskring
Lees meer

Ondernemer Anouk Dijkstra volgt Peter Augustinus op als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk & young cool). Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.

In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/61c/481/46c/61c48146cf84b272108277.jpg
In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra
<p><strong>Ondernemer Anouk Dijkstra volgt&nbsp;</strong><strong>Peter Augustinus&nbsp;</strong><strong>op als voorzitter van&nbsp;</strong><strong>de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk &amp; young cool)</strong><strong>. Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.</strong></p>

In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra

Ondernemer Anouk Dijkstra volgt Peter Augustinus op als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk & young cool). Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.

Combi interview

Samenwerking als basis voor nieuwe ontwikkelingen

Lees het interview

We keep it cool by staying young

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool