De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Hoe doen we dat?
close
keyboard_arrow_right

knvvk

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) bestaat al meer dan 100 jaar en heeft als missie om via de wetenschap de koudetechniek te laten excelleren als branche. Wij zijn een onafhankelijk netwerk voor alle professionals die werkzaam zijn in de koeltechniek.
U kunt bij ons kennis opdoen, middels themadagen, het jaarlijkse congres, ons magazine, of via onze social media kanalen.
We gaan graag met u in gesprek over hoe we onze sector kunnen laten excelleren, we faciliteren onderzoek en jong talent. Wij scouten voor u de laatste ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wij bouwen met u de brug tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden, samen met de jonge generatie.

Organisatorische en operationele zaken, marketing en communicatie. Eerste contactpersoon voor knvvk & young cool.
Patricia Verbruggen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f8/9c5/531/5f89c5531d5c3603817904.jpg
Verenigingsmanager
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
06 38 19 82 88
E-mail

Patricia Verbruggen

Verenigingsmanager
knvvk & young cool
Voorzitter en verantwoordelijk voor de portefeuille Netwerk Professionaliseren en young cool. Op mijn to-do list staan de portefeuilles netwerk professionaliseren en young cool. Ik heb veel plezier in mijn bestuursfunctie omdat ik het belangrijk vind een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de markt.
Anouk Dijkstra
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c78/f2d/5f7c78f2d75e7770309456.jpg
Voorzitter
Transformatorweg 28
1014 AK Amsterdam
06 20 15 11 57
E-mail

Anouk Dijkstra

Voorzitter
Directeur & eigenaar Prevesco / Uniflow
Werkt aan: de wetenschapsraad van de koudetechniek. Mijn binding met de “Koninklijke” gaat al heel ver terug en begon met de redactieraad, themacommissie en de oude CPR13 werkgroep. Sinds 2013 maak ik deel uit van het bestuur en voor mij is de waarde van de vereniging vooral haar onafhankelijkheid en de drive tot kennisoverdracht met name naar jongeren toe.
Joop Hoogkamer
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/22c/5f7c7922c6c8a894745611.jpg
Secretaris & Penningmeester, portefeuilles Politieke Agenda en Bruggen Bouwen
Schans 178
1423 CB Uithoorn
06 54 20 74 37
E-mail

Joop Hoogkamer

Secretaris & Penningmeester, portefeuilles Politieke Agenda en Bruggen Bouwen
Diverse bestuurlijke functies in de koudetechniek
Vanuit mijn maritieme achtergrond heb ik het belang van koudetechniek al vroeg mogen ervaren. Op het gebied van de voedselketen, behaaglijkheid en de ontwikkelingen in de huidige energietransitie, maken het belang steeds groter. Een bijdrage te mogen leveren aan opleidingen en ontwikkelingen geeft mij de nodige energie.
Ruud Van Dissel
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/0a7/5f7c790a7ef4c080182992.jpg
Vice-voorzitter, portefeuille Bruggen Bouwen
06 20 40 78 11
E-mail

Ruud Van Dissel

Vice-voorzitter, portefeuille Bruggen Bouwen
Managing Director Bitzer Benelux B.V.

Op 10 april waren René van Gerwen (Entropy Cooling Solutions) en Niek de Jong (Itho Daalderop) in de radio-uitzending van Vroege Vogels op NPO1 over (terugfasering) F-gassen, de nieuwe warmtepomp met Propaan van Itho Daalderop en airco's.

Uitzending gemist? Het interview is nog terug te luisteren: https://lnkd.in/gsR7JH7m
Startpunt 1.48.37: "Chemiereuzen frustreren klimaatambities"

Koudetechniek in radioprogramma Vroege Vogels op NPO1
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/cropped-images/some-interview-niek-vroege-vogels-20220410-3-7-1077-629-1651361839.jpg

Koudetechniek in radioprogramma Vroege Vogels op NPO1

Op 10 april waren René van Gerwen (Entropy Cooling Solutions) en Niek de Jong (Itho Daalderop) in de radio-uitzending van Vroege Vogels op NPO1 over (terugfasering) F-gassen, de nieuwe warmtepomp met Propaan van Itho Daalderop en airco's.

Nieuws
Lees meer

(gepubliceerd in RCC K&L)

Op 7 april overleed Ernst Berends, op 72-jarige leeftijd. Een groot verlies voor zijn familie, vrienden en collega’s. Maar ook voor de koudetechniek, waarin hij een lange staat van dienst had en werd geroemd om zijn deskundigheid en betrokkenheid. IJsbanen waren zijn specialiteit; er is bijna geen ijsmeester die hem niet kent. 

De crematie van Ernst vond plaats op 14 april, in Beuningen. Het was een indrukwekkende bijeenkomst waarbij familie, vrienden en een collega met mooie woorden op zijn leven terugblikten. Daarbij werd ook gesproken over twee passies die een belangrijke rol in het leven van Ernst speelden. De koudetechniek was er daar één van, de andere was de Citroën Traction Avant. Bij de ingang van het crematorium stond een erehaag met 22 van deze Franse oldtimers opgesteld. Het was een indrukwekkend eerbetoon aan Ernst, die in 1973 de trotse eigenaar van een Traction werd en tot kort voor zijn dood zeer actief was in het verenigingsleven rond deze oldtimer, zoals middels voorzitterschappen. De waardering daarvoor was groot, zo maakte de erehaag duidelijk.

Ernst werd op 31 mei 1950 geboren in Diepenveen, waar hij zijn eerste levensjaren woonde, tot hij met zijn ouders, broers en zus naar Nijmegen verhuisde. Daar bleef Ernst tot zijn dood wonen, in het ouderlijk huis. Na het afronden van de middelbare school in deze stad ging hij naar de hts in Den Bosch. Zijn eerste baan kreeg hij bij Grasso Nami in Nijmegen. Dit bedrijf, dat persluchtgereedschap fabriceerde, was onderdeel van Grasso’s Koninklijke Machinefabrieken in Den Bosch, het huidige GEA Refrigeration Netherlands. Bij dit bedrijf, waarvoor hij veel heeft betekend, bleef Ernst werkzaam tot aan zijn overlijden.   

Na zijn periode bij Grasso Nami ging Ernst bij Grenco werken, dat ook onderdeel was van het toenmalige Grasso-concern. Bij Grenco was hij actief in de R&D, op het stafbureau. Ernst en zijn collega’s van het stafbureau werden de ‘Willie Wortels van Grenco’ genoemd. Ernst onderscheidde daar zich als ‘Lampje’: voor elk probleem had hij een oplossing. Hij wist de theorie goed aan de praktijk te toetsen en toonde keer op keer aan dat er met de natuurwetten niet te spotten valt. Met zijn collega’s stond hij aan de bakermat van diverse  innovaties, zoals de ejecteurpomp, de windgekoelde condensor, de compactafscheider en de oliewaskolom. Met de enorme praktijkervaring die Ernst snel opbouwde, werd hij veelvuldig gevraagd om allerlei koeltechnische problemen op te lossen. Hij was gespecialiseerd in veldmetingen op het gebied van capaciteit, trillingen en geluid. Steeds weer wist hij daarbij de vinger op de zere plek te leggen.

In de koudetechniek werden ijs- en sneeuwbanen de specialiteit van Ernst. Hij was binnen de sector de onbetwiste autoriteit op dit vlak en ging als ‘mister IJsbanen’ door het leven. Dat specialisme paste goed bij een van zijn andere hobby’s: schaatsen. Ernst kende nagenoeg alle ijsmeesters in Nederland en was voor hen altijd beschikbaar als vraagbaak, ook tijdens internationale wedstrijden. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten van Nederlandse ijsmeesters gaf hij vaak lezingen. Inmiddels is de vraag al gesteld wie hem moet vervangen. Ook de ijsmeesters zullen echter beseffen dat Ernst niet vervangbaar is.

Wat het koudemiddel voor het koelen van ijsbanen betreft, had Ernst een duidelijke voorkeur voor ammoniak. Als een ijsbaan toch met een synthetisch koudemiddel werd gekoeld, had volgens hem iemand iets niet begrepen. Ook in het buitenland drukte Ernst zijn stempel op de bouw van ijsbanen, uiteraard met installaties die werden gevuld met een natuurlijk koudemiddel. Dat was ook het geval in China, waar hij in 2020 de olympische ijsbanen bezocht. Ook in 2018 was Ernst in China; toen voor de Refrigeration Expo in Beijing, waar hij op het bijbehorende congres een lezing over ijsbanen gaf. Hij stond er in een enorme zaal, op een enorm podium met een eveneens enorm scherm achter zich. De 400-meterbanen op zijn breed getrokken sheets hadden meer weg van 500-meterbanen, zo schreef hij in het verslag over dit bezoek aan China. Hij ging er in op de toepassing van natuurlijke koudemiddelen voor ijsbanen; uiteindelijk viel de keuze voor de olympische 400-meterwedstrijdbaan op CO2-transkritisch.

Ernst heeft veel lezingen gegeven, meestal over ijsbanen, zijn geliefde koudemiddel ammoniak en de geschiedenis van koeling. Dat deed hij op heldere wijze, met weinig woorden en veel plaatjes, en met zijn bekende kwinkslagen. Of het nu een interne avondlezing betrof of een internationale bijeenkomst met honderden mensen: Ernst bleef Ernst. Hij vertelde altijd op zijn eigen, onbevangen manier en wist met een leerzaam en boeiend verhaal iedereen tot op het laatste moment aan zich te binden. Hij gaf onder meer lezingen bij de KNVvK, KIVI en de HHS-TIS in Delft. Daar sprak hij bijvoorbeeld over de ijskelder bij Hofwijck in Voorburg. Deze ijskelder werd in 2013 herontdekt  onder de brug naar het kasteeltje.

Binnen de sector was Ernst een van de belangrijke coryfeeën. Tientallen jaren was hij een vooraanstaand en gewaardeerd lid van de KNVvK. Sinds 2007 was hij ook een trouw lid van de redactieraad van RCC K&L, waarin hij bijdroeg aan de kwaliteit van het blad waar hij ook regelmatig artikelen voor schreef. Zijn stukken hadden voornamelijk ijsbanen en de toepassing van ammoniak en andere natuurlijke koudemiddelen als onderwerp. Maar ook de geschiedenis van de koeltechniek kwam regelmatig aan bod, zoals in zijn artikelen over ijskelders. Hij ploos er literatuur op na en vond daar inspiratie voor interessante artikelen.

Aan met pensioen gaan dacht Ernst niet. Zijn grote hobby - de koudetechniek - hield hem op de been, totdat het vanwege ziekte niet meer ging. Tot zijn grote verdriet. Andere hobby’s van Ernst, naast de Traction, waren tuinieren, crosscountry-skiën en wandelen. De Vierdaagse van Nijmegen sloeg hij nooit over. In de herinnering aan Ernst nemen ook zijn jaarlijkse, zeer persoonlijke kerst- en nieuwjaarskaarten een belangrijke plaats in. Hij stuurde altijd een door hem zelf gemaakte compilatie waarin hij poseerde in een koude omgeving, zoals op ski’s in de sneeuw in Noorwegen, op schaatsen op de Weissensee of met een sneeuwbal in zijn hand. Zijn kaarten waren elk jaar weer uniek. We zullen ze gaan missen.

Als persoon was Ernst heel benaderbaar, eerlijk, open en oprecht. Hij had altijd respect voor natuur, techniek en medemens, en gevoel voor humor. Hij communiceerde gemakkelijk op elk niveau: van monteur tot CEO, het maakte Ernst echt niet uit. Hij bleef gewoon zichzelf en werd juist daarom door iedereen gewaardeerd en gerespecteerd.  Dat Ernst gewaardeerd werd door zijn collega’s blijkt uit de slotzin die werd uitgesproken door Leo Kleijweg van GEA bij de afscheidsplechtigheid op 14 april in Beuningen: “Ernst, vergeten zullen we je niet snel. Jij stond aan de wieg van de hedendaagse koudetechniek. Jij was ons ‘Lampje’. Maar het lampje is gedoofd. Rust zacht en dank voor alles!”

Met dank aan bijdragen van Leo Kleijweg, John van Rooijen, Harja Blok, Uko Reinders en Dick Havenaar.

In memoriam Ing. Ernst Berends
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/ernst%20berends.jpg

In memoriam Ing. Ernst Berends

Op 7 april bereikte ons het verdrietige nieuws dat ons zeer gewaardeerde lid Ing. Ernst Berends de strijd tegen zijn ziekte heeft verloren. Ernst is zijn gehele carrière lid geweest van de KNVvK. Vele jaren maakte hij deel uit van de redactieraad RCC K&L, waarvoor hij een groot aantal artikelen heeft geschreven. Met zijn gedrevenheid en typerende presentaties is Ernst altijd een zeer gewaardeerd spreker geweest tijdens onze (thema)bijeenkomsten. Bovenal herinneren we ons Ernst als een zeer aimabel mens en geliefd collega. De KNVvK is Ernst veel dank verschuldigd voor de alle bijdragen die hij aan de vereniging heeft geleverd. Ons medeleven gaat uit naar zijn naaste familie, vrienden en GEA-collega’s. 

Ga naar "lees meer" voor het uitgebreide in memoriam.

Nieuws
Lees meer

Vanuit de markt is het verzoek gekomen om de Aanvulling Bouwwijzer Koel- en Vrieshuizen 2004, destijds opgesteld door TNO in opdracht van het toenmalige Novem te actualiseren. De bouwwijzer wordt ook gebruikt bij afstudeerprojecten van de opleiding Post-HBO Koudetechniek en ook van hen kwam de wens voor een update.

De Aanvulling Bouwwijzer dateert van 2004. Dit betekent dat ontwerpkeuzes en de financiële kengetallen vaak nog gebaseerd zijn op oude concepten en aangepast moeten worden aan de vernieuwingen en ontwikkelingen die de afgelopen 15 jaren in de koudetechniek hebben plaatsgevonden, o.a.:

 • systeemontwerpen zoals cascadesystemen, compacte installaties met lage koudemiddelinhoud kg/kW, indirecte systemen, kosten van moderne besturingen en sensortechnieken, etc.;
 • systemen voor nieuwere koudemiddelen zoals CO2, propaan, HFO’s, inclusief kosten voor veiligheidsvoorzieningen, etc.

De KNVvK heeft besloten om het actualiseren van de Aanvulling Bouwwijzer Koel- en Vrieshuizen als vereniging op te pakken, inclusief procesbegeleiding. Het inhoudelijke werk wordt gedaan door een werkgroep die bestaat uit materiedeskundigen van enkele koeltechnische installateurs en relevante brancheorganisaties, waaronder de NVKL en Nekovri. Op dit moment wordt nog gekeken of het een onderdeel kan zijn van een groter ‘energietransitie-project’: De grenzen van de koudetechniek voor verdere verduurzaming van koel- en vriesprocessen in de energietransitie.

Wordt vervolgd.

Joop Hoogkamer

Actualiseren van de Aanvulling Bouwwijzer Koel- en Vrieshuizen 2004
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Bouwwijzer_knipsel.jpg

Actualiseren van de Aanvulling Bouwwijzer Koel- en Vrieshuizen 2004

Vanuit de markt is het verzoek gekomen om de Aanvulling Bouwwijzer Koel- en Vrieshuizen 2004, destijds opgesteld door TNO in opdracht van het toenmalige Novem te actualiseren. De bouwwijzer wordt ook gebruikt bij afstudeerprojecten van de opleiding Post-HBO Koudetechniek en ook van hen kwam de wens voor een update.

Nieuws
Lees meer

In de serie Jekels Jacht gaat programmamaker Diederik Jekel op zoek naar het verhaal achter acht van zijn favoriete wetenschappers. In de uitzending van 26 maart jl. kwam Kamerlingh Onnes aan bod. In deze aflevering wordt onder meer het experiment dat tot het koudste plekje op aarde leidde zo goed mogelijk nagebootst. In het jaar 1908 slaagde Kamerlingh Onnes erin helium vloeibaar te maken. Dit is tevens het jaar dat hij onze vereniging - De Nederlandse Vereniging voor Koude - oprichtte.

Kijk hier de uitzending terug.

Kamerlingh Onnes staat centraal in Jekels Jacht op NPO
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Kamerlingh%20Onnes.png

Kamerlingh Onnes staat centraal in Jekels Jacht op NPO

In de serie Jekels Jacht gaat programmamaker Diederik Jekel op zoek naar het verhaal achter acht van zijn favoriete wetenschappers. In de uitzending van 26 maart jl. kwam Kamerlingh Onnes aan bod. In deze aflevering wordt onder meer het experiment dat tot het koudste plekje op aarde leidde zo goed mogelijk nagebootst. In het jaar 1908 slaagde Kamerlingh Onnes erin helium vloeibaar te maken. Dit is tevens het jaar dat hij onze vereniging - De Nederlandse Vereniging voor Koude - oprichtte.

Kijk hier de uitzending terug.

Nieuws
Lees meer

“Het kennisniveau van secundaire koudedragersystemen en van het ontwerpproces in onze sector moet omhoog”. Dat is een van de conclusies na de succesvolle thema-avond rondom de kansen en beperkingen van Koudedragers op 17 maart jl. in Woerden.

De sprekers Naima Zarrouk (InnoGreenChem), Menno van der Hoff (Triple Aqua Licensing), Edo Wissink (WUR) en Geert Doornbos (Lector Post-HBO Koudetechniek) namen de aanwezigen mee in boeiende presentaties die in de loop van de avond steeds gedetailleerder en technischer werden en tot mooie discussies leidden.

Er werd onder andere uitgebreid aandacht besteed aan de volgende vraagstukken:

 • Is een DX-koelsysteem eenvoudig te vervangen door een indirect koelsysteem?
 • Hoe belangrijk is het hydraulisch ontwerp van een indirect koelsysteem?

De aanwezigen waren het er unaniem over eens dat er in de sector een tekort aan kennis van en ervaring met koudedragers is. Het onderwerp wordt vaak als “saai en lastig” gezien. Mede doordat er zoveel verschillende stoffen zijn die allemaal op bepaalde punten goede en specifieke eigenschappen hebben, is het lastig kiezen omdat niet alle aanbieders het complete pakket aanbieden.

Uit de technische berekeningen van Geert Doornbos kwam naar voren dat aan het eind van de rit alle stoffen wel ongeveer gelijkende scores hebben op vele aspecten, waardoor er - helaas - niet altijd een duidelijke winnaar uit komt.

De volgende themamiddag/-avond vindt plaats op donderdag 16 juni a.s. en heeft als thema “CO2 versus NH3

Terugblik thema-avond “Kansen en beperkingen van Koudedragers”
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/PHOTO-2022-03-18-09-21-43-01.jpg

Terugblik thema-avond “Kansen en beperkingen van Koudedragers”

“Het kennisniveau van secundaire koudedragersystemen en van het ontwerpproces in onze sector moet omhoog”. 

Dat is een van de conclusies na de succesvolle thema-avond rondom de kansen en beperkingen van Koudedragers op 17 maart jl. in Woerden.

Nieuws
Lees meer

Op 3 maart jl. vond de (wegens corona uitgestelde) discussieavond Compressoren plaats bij GTEX in Druten. Deze avond was de tweede in een reeks discussieavonden met gerichte thema’s die de Werkgroep Koudecentraal gaan helpen een goed inzicht te krijgen in de kennisvraag en -behoefte teneinde de elektronische kennisbank Koudecentraal optimaal te kunnen gaan inrichten.

De animo voor deze avond was groot, waardoor het aantal aanmeldingen de beschikbare capaciteit oversteeg en we helaas een groep mensen hebben moeten teleurstellen. De deelnemers vormden een goede afspiegeling van de sector: collega's van compressorfabrikanten en van installateurs, van grote en kleinere bedrijven. Zowel de jongere als de oudere generatie was goed vertegenwoordigd en we mochten zelfs een aantal collega's uit België verwelkomen.

Patrick van Zwam (GTEX) en Edo Wissink (WUR) hadden deze bijeenkomst perfect voorbereid in samenwerking met Geert Doornbos en de andere leden van de Werkgroep Koudecentraal. Tijdens het eerste deel van de avond stonden de zuiger- en schroefcompressor centraal, na de pauze lag de focus op Return on Investment: Aanschaf, Energie en TCO, Machinekamer inrichting en Service & onderhoud. Vanuit de presentaties ontstond wederom een levendige discussie en ontvingen we van de deelnemers veel input voor de kennisbank, die door Twan Aarts nauwkeurig werd vastgelegd op een flipover.

Tijdens de pauze konden de deelnemers in de werkplaats onder het genot van een winterse maaltijd diverse opstellingen bekijken. Met een aantal foto's nemen wij u graag even mee naar dit wederom zeer geslaagde evenement.

Nogmaals veel dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het succes van deze avond, maar vooral aan Patrick van Zwam, die belangeloos zijn prachtige ruimte en apparatuur ter beschikking heeft gesteld en samen met zijn medewerkers tijd noch moeite heeft bespaard om deze avond te doen slagen!


Het thema van de volgende discussieavond is "Condensors". Als voorlopige datum staat 11 mei 2022 gepland. Blijf ons volgen via de gebruikelijke media voor verdere updates.

Foto's: John van Gelder Vakfotografie 

Discussieavond Compressoren drukbezocht en wederom succesvol
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/JVG_8078.jpg

Discussieavond Compressoren drukbezocht en wederom succesvol

Op 3 maart jl. vond de (wegens corona uitgestelde) discussieavond Compressoren plaats bij GTEX in Druten. Deze avond was de tweede in een reeks discussieavonden met gerichte thema’s die de Werkgroep Koudecentraal gaan helpen een goed inzicht te krijgen in de kennisvraag en -behoefte teneinde de elektronische kennisbank Koudecentraal optimaal te kunnen gaan inrichten.


Het thema van de volgende discussieavond is "Condensors". Als voorlopige datum staat 11 mei 2022 gepland. Blijf ons volgen via de gebruikelijke media voor verdere updates.

Foto's: John van Gelder Vakfotografie 

Nieuws
Lees meer

Webinar: “Verduurzaming kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen”

AANMELDEN

In samenwerking met de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen organiseren STEK en de knvvk & young cool op woensdag 6 april 2022 van 19.00 – 20.30 uur het webinar “Verduurzaming kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen”.

Programa:

 • 19.00-19.05   Opening en welkom - Patricia Verbruggen, knvvk & young cool
 • 19.05-19.10    Inleiding - Wim den Boer, STEK
 • 19.10-19.30    Stekkerklare apparatuur en kleine CO2-systemen - Jos Nieuwlaat en Piet de Wild, Foster en Gamko
 • 19.30-19.50    Koudemiddel CO2 ook voor kleine winkels! - Bart vd Wekken, Koning Koudetechniek
 • 19.50-20.10    Opleiden en certificeren natuurlijke koudemiddelen - Roelof Robertsen, Opleidingscentrum GOº
 • 20.10-20.20    Q&A
 • 20.20-20.25    Hoe verder - René van Gerwen, knvvk & young cool
 • 20.25-20.30    Afsluiting - Patricia Verbruggen

Met het oog op de F-gassenverordening en daaraan gerelateerde terugfasering van HFK’s, is het belangrijk dat ook de markt van de kleinkoeling zich bewust wordt van de noodzaak om alternatieven, met name natuurlijke koudemiddelen, toe te passen. Het webinar is opgezet om installateurs en eindgebruikers van kleinkoeling in detail te informeren en mee te nemen in deze transitie naar natuurlijke koudemiddelen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd aan dit webinar deel te nemen.

Wereldwijd, en zeker in Nederland, zijn de grote supermarkten goed op weg om hun koeling te verduurzamen. Denk maar aan de transkritische CO2-systemen in tal van Nederlandse supermarkten, waarmee we wereldwijd vooroplopen. Maar hoe staat het met de kleinere winkels, zoals buurtsupers, bio-winkels, bakkers, slagers, kaaswinkels, delicatessenzaken, boerderijwinkels?

De knvvk & young cool en STEK zijn de Nederlandse partners in het Europese project ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’ (RefNat4LIFE). Met dit project willen we de invoering van klimaatvriendelijke koeling bevorderen bij installateurs én eindgebruikers van apparatuur voor koeling, airconditioning en warmtepompen in kleine voedingsmiddelenwinkels (winkeloppervlakte kleiner dan 1000 m2) in heel Europa.

Naast vele rapporten en documenten is ook hard gewerkt aan een indrukwekkende lijst van praktische hulpmiddelen voor winkeleigenaren en voor installateurs.

 • twee uitgebreide sets gedetailleerde e-learning modules voor zelfstudie, een set voor winkeleigenaren en een voor installateurs; vrijwel de enige Nederlandstalige e-learning in ons vakgebied;
 • een uitgebreide, gedetailleerde online database met alle opleidings- en trainingsmogelijkheden in ons vakgebied in Europa (praktisch en theoretisch);
 • een eenvoudige Nederlandstalige checklist voor het kiezen van de juiste koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur;
 • productzoeker om (1) de meest efficiënte onafhankelijke (stekkerklare) koelapparaten/meubelen te vinden, (2) geselecteerde producten te vergelijken op het gebied van broeikasgasemissies, prestaties, energieklasse, elektriciteitsverbruik en aanschafkosten, en (3) mogelijke leveranciers te vinden;
 • emissiecalculator voor winkels om (1) de milieuprestaties van hun winkel (elektriciteitsverbruik, broeikasgasemissies) te bepalen en te vergelijken met de prestaties van andere winkels, en (2) verbetering potentiëlen te identificeren (voor koel-, airconditioning- en warmtepompapparatuur, winkel/gebouw, algemene verbeteropties);
 • bespaarcheck-hulp met gedetailleerde informatie over alle financiële aspecten met betrekking tot koelsystemen om (1) bestaande onafhankelijke (stekkerklare) koelapparatuur/meubelen te vergelijken met de meest efficiënte apparaten in termen van elektriciteitsverbruik en kosten per jaar, (2) investeringen, rendement op investering, terugverdientijd en afschrijving te berekenen, (3) financieringsregelingen en financieringspartners per land te vinden.

Al deze hulpmiddelen, voor een groot deel in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar via de projectwebsite https://refnat4life.eu/, of komen komende maanden beschikbaar voor gebruik in de praktijk.

Tijdens dit webinar komen al deze zaken aan de orde, evenals energie(kosten)besparing, financieringsaspecten van verduurzaming en concrete voorbeelden uit de huidige Nederlandse praktijk.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan dit webinar. We hopen u 6 april online te mogen begroeten. Meld u hier aan 

Meer info via info@knvvkyoungcool.nl of info@stek.nl

Webinar: “Verduurzaming kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen”
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD3021.jpg

Webinar: “Verduurzaming kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen”

Webinar: “Verduurzaming kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen”

AANMELDEN

In samenwerking met de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen organiseren STEK en de knvvk & young cool op woensdag 6 april 2022 van 19.00 – 20.30 uur het webinar “Verduurzaming kleinkoeling met Natuurlijke Koudemiddelen”.

Archief
Lees meer

Thema-avond “Kansen en beperkingen van Koudedragers”

AANMELDEN

Donderdag 17 maart a.s. organiseert de knvvk & young cool een thema-avond onder de naam “Kansen en beperkingen van Koudedragers”. Indirecte koelsystemen worden steeds vaker gezien als volwaardig alternatief voor Direct Expansie-koelinstallaties vanwege de kleinere koudemiddelinhoud en de veiligheidsaspecten die gepaard gaan met natuurlijke koudemiddelen. Maar ook warmteterugwinning en het groeiend aantal industriële warmtepompen zorgen ervoor dat het gebruik van koudedragers toeneemt. Tijdens de thema-avond gaan een aantal professionals in op de technische en praktische aspecten van deze indirecte systemen, de regeltechniek en energiegebruik, maar wordt er ook aandacht besteed aan wat moderne, duurzame koudedragers te bieden hebben.


Datum:    donderdag 17 maart 2022

Tijd:         16.00 – 20.00 uur (en nog even naborrelen)

Locatie:   Korenmolenlaan 4, Woerden (zaal: Hall 3)

Kosten:   Leden EUR 50, niet-leden EUR 75, gepensioneerden/studenten EUR 35


Programma:

16.00:    Ontvangst met koffie en thee

16.30:    Welkom en opening

16.35:    Kansen en uitdagingen voor duurzame koudedragers (door Naima Zarrouk -  InnoGreenChem)

17.00:    Praktische aspecten bij het gebruik van koudedragers (door Menno van der Hoff – Triple Aqua Licensing)

17.30:    Pauze met lichte maaltijd

18.30:    De regeling, temperatuurverdeling, betrouwbaarheid en energiegebruik van een indirect koelsysteem bij WUR (door Edo Wissink - WUR)

19.00:    Koudedragers en energieverbruik (door Geert Doornbos – Lector en docent Post HBO Koudetechniek)

19.30:    Q&A en discussie

20.00:    Afsluiting en borrel

U bent er toch ook bij? We hopen u op 17 maart in Woerden te mogen verwelkomen.
Meld u hier aan. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u een factuur.

Thema-avond “Kansen en beperkingen van Koudedragers”
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/foto%20koelinstallatie%20WFBR.jpg

Thema-avond “Kansen en beperkingen van Koudedragers”

Thema-avond “Kansen en beperkingen van Koudedragers”

AANMELDEN

Donderdag 17 maart a.s. organiseert de knvvk & young cool een thema-avond onder de naam “Kansen en beperkingen van Koudedragers”. Indirecte koelsystemen worden steeds vaker gezien als volwaardig alternatief voor Direct Expansie-koelinstallaties vanwege de kleinere koudemiddelinhoud en de veiligheidsaspecten die gepaard gaan met natuurlijke koudemiddelen. Maar ook warmteterugwinning en het groeiend aantal industriële warmtepompen zorgen ervoor dat het gebruik van koudedragers toeneemt. Tijdens de thema-avond gaan een aantal professionals in op de technische en praktische aspecten van deze indirecte systemen, de regeltechniek en energiegebruik, maar wordt er ook aandacht besteed aan wat moderne, duurzame koudedragers te bieden hebben.

Nieuws
Lees meer

Nominaties Scientific Prizes IIR Congress 2023

Van 21-25 augustus 2023 organiseert de French Association of Refrigeration (AFF) het 26e International Congress of Refrigeration in Parijs met als thema “Towards efficient, controlled and smart refrigeration”. Het IIR roept op om nominaties in te zenden voor de verschillende prestigieuze academische c.q. wetenschappelijke prijzen die dan zullen worden uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd of een opmerkelijk onderzoek hebben verricht op het gebied van koudetechniek.

De uit te reiken prijzen zijn de:

IIR Gustav Lorentzen Medal

 • IIR Gustav Lorentzen Medal
 • IIR Science And Technology Medal
 • IIR Young Researchers' Awards

Raadpleeg de IIR-website voor nadere informatie over procedures en voorwaarden om een nominatie in te zenden. Uiterste inzenddatum is 30 april 2022.

Nominaties Scientific Prizes IIR Congress 2023
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Foto%20awards%20IIR.jpg

Nominaties Scientific Prizes IIR Congress 2023

Nominaties Scientific Prizes IIR Congress 2023

Van 21-25 augustus 2023 organiseert de French Association of Refrigeration (AFF) het 26e International Congress of Refrigeration in Parijs met als thema “Towards efficient, controlled and smart refrigeration”. Het IIR roept op om nominaties in te zenden voor de verschillende prestigieuze academische c.q. wetenschappelijke prijzen die dan zullen worden uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd of een opmerkelijk onderzoek hebben verricht op het gebied van koudetechniek.

Nieuws
Lees meer

Wereldwijd, en zeker in Nederland, zijn de grote supermarkten goed op weg om hun koeling te verduurzamen. Denk maar aan de transkritische CO2 systemen in tal van Nederlandse supermarkten, waarmee we wereldwijd vooroplopen.

Maar hoe staat het met de kleinere winkels, zoals buurtsupers, bio-winkels, bakkers, slagers, kaaswinkels, delicatessenzaken, boerderijwinkels? Omdat we de indruk hadden dat de kleine winkels achterlopen en veel te weinig aandacht krijgen, hebben de KNVvK en STEK hun nek uitgestoken en met anderen een Europees samenwerkingsproject opgezet, met financiering door de EU en de deelnemende partners.

Sinds medio 2019 zijn de Nederlandse partners samen met bio-winkelverenigingen in Duitsland, Spanje en Portugal, een Duitse installateursvereniging en een Belgisch bedrijf voor duurzaamheidsmarketing en een Duitse projectleider volop bezig met de uitvoering. We hebben de huidige stand in kaart gebracht (met als arbitraire grens minder dan 1000 m2 winkeloppervlakte) en de kansen en belemmeringen om te verduurzamen uitgewerkt en gerapporteerd. Daarnaast zijn technologiegidsen en overzichten van wetgeving gemaakt en beschrijvingen van voorbeeldwinkels in Europa opgesteld, waaronder een Nederlandse Ekoplaza winkel met een transkritisch CO2-systeem.

Naast al die rapporten en documenten is ook hard gewerkt aan een indrukwekkende lijst van praktische hulpmiddelen voor winkeleigenaren en voor installateurs:

 • twee uitgebreide sets gedetailleerde e-learning modules voor zelfstudie, een set voor winkeleigenaren en een voor installateurs; vrijwel de enige Nederlandstalige e-learning in ons vakgebied;
 • een uitgebreide, gedetailleerde online database met alle opleidings- en trainingsmogelijkheden in ons vakgebied in Europa (praktisch en theoretisch);
 • een eenvoudige Nederlandstalige checklist voor het kiezen van de juiste koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur;
 • productzoeker om (1) de meest efficiënte onafhankelijke (stekkerklare) koelapparaten/meubelen te vinden, (2) geselecteerde producten te vergelijken op het gebied van broeikasgasemissies, prestaties, energieklasse, elektriciteitsverbruik en aanschafkosten, en (3) mogelijke leveranciers te vinden;
 • emissiecalculator voor winkels om (1) de milieuprestaties van hun winkel (elektriciteitsverbruik, broeikasgasemissies) te bepalen en te vergelijken met de prestaties van andere winkels, en (2) verbetering potentiëlen te identificeren (voor koel-, airconditioning- en warmtepompapparatuur, winkel/gebouw, algemene verbeteropties);
 • bespaarcheck-hulp met gedetailleerde informatie over alle financiële aspecten met betrekking tot koelsystemen om (1) bestaande onafhankelijke (stekkerklare) koelapparatuur/meubelen te vergelijken met de meest efficiënte apparaten in termen van elektriciteitsverbruik en kosten per jaar, (2) investeringen, rendement op investering, terugverdientijd en afschrijving te berekenen, (3) financieringsregelingen en financieringspartners per land te vinden.

Al deze hulpmiddelen, voor een groot deel in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar via de projectwebsite https://refnat4life.eu/, of komen komende maanden beschikbaar voor gebruik in de praktijk.

Het Europese project wordt eind 2022 afgerond. Om ervoor te zorgen dat al deze documenten en hulpmiddelen de komende jaren goed worden gebruikt, is de combinatie gelegd met de Associatie Refrigerants, Naturally!. Dit is een wereldwijd platform dat zich inzet voor duurzaamheid in onze sector, met name het bestrijden van klimaatverandering en aantasting van de ozonlaag, via het bevorderen van het gebruik van natuurlijke koudemiddelen en verminderen van energiegebruik. Met dit initiatief willen we meer bewustzijn creëren voor natuurlijke koudemiddelen, de krachten bundelen en de implementatie van klimaatvriendelijke oplossingen in de koude- en klimaattechniek en warmtepompen bevorderen.

Door u aan te sluiten bij dit snel groeiende platform blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen, kunt u gebruikmaken van dit krachtige (internationale) netwerk, en kunnen wij u ondersteunen bij uw ambitie om natuurlijke koudemiddelen toe te passen en energie te besparen.

Meer informatie via de website http://www.refrigerantsnaturally.com of per e-mail via info@knvvkyoungcool.nl en info@stek.nl.

Lees hier de case study: "CO2-installaties bij een Nederlandse Biowinkel met een terugverdientijd van de meer-investering van slechts vier jaar" (Ekoplaza).

Hoe duurzaam is de koeling in kleine winkels?
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/_ROD2929.jpg

Hoe duurzaam is de koeling in kleine winkels?

Wereldwijd, en zeker in Nederland, zijn de grote supermarkten goed op weg om hun koeling te verduurzamen. Denk maar aan de transkritische CO2 systemen in tal van Nederlandse supermarkten, waarmee we wereldwijd vooroplopen.

Maar hoe staat het met de kleinere winkels, zoals buurtsupers, bio-winkels, bakkers, slagers, kaaswinkels, delicatessenzaken, boerderijwinkels? Omdat we de indruk hadden dat de kleine winkels achterlopen en veel te weinig aandacht krijgen, hebben de KNVvK en STEK hun nek uitgestoken en met anderen een Europees samenwerkingsproject opgezet, met financiering door de EU en de deelnemende partners.

Nieuws
Lees meer

We lopen alweer tegen het einde van de laatste maand van 2021. We kijken als vereniging terug op een leuk jaar waarin we de kans pakten om weer evenementen te organiseren en weer met jullie, onze leden, in contact te komen.

Op het nippertje was daar toch nog een lockdown én een coalitie akkoord. Opvallend in het coalitie akkoord is de aandacht voor digitalisering. Een teken van modernisering als je het mij vraagt. Veel onderdelen in het akkoord zijn overgenomen uit het SER advies van juni 2021. Een advies dat tot stand is gekomen door de samenwerking tussen de SER, werkgeversorganisaties en vakbonden. Die samenwerking is nieuw. Voorheen werd op basis van eigen belang afzonderlijk van elkaar geadviseerd. Een interessante ontwikkeling die ook een parallel heeft met een boodschap die breder wordt gedragen in de maatschappij: samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.

Er staan hoopgevende dingen in het akkoord maar het vertrouwen in de uitvoering is laag. In ieder geval kunnen we met de portefeuille ‘politieke agenda’ binnen het bestuur van de vereniging weer actief aan de slag. Zeker op het moment dat het kabinet gevormd is.

De lockdown is natuurlijk een bittere pil. Zeker net voor de feestdagen. Voor het eerst sinds we te maken hebben met de pandemie wordt preventief beleid ingezet. Dat is ergens misschien wel positief: anticiperen in plaats van te reageren. Afgelopen maandag hoorde ik op BNR dat de bevreesde materiaal krapte afneemt. Dat zou betekenen dat we kans maken om de opgelopen vertragingen in te lopen, komend jaar.

Kortom, genoeg om te overdenken tijdens de feestdagen. We zien uit naar komend jaar.

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Anouk Dijkstra
Voorzitter


Column van de voorzitter - december 2021
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/maximebeerkens-77051.jpg

Column van de voorzitter - december 2021

Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

We lopen alweer tegen het einde van de laatste maand van 2021. We kijken als vereniging terug op een leuk jaar waarin we de kans pakten om weer evenementen te organiseren en weer met jullie, onze leden, in contact te komen.

Archief
Lees meer

Hoewel Peter Augustinus al in juni was teruggetreden als Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude, heeft hij tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 november jl. de voorzittershamer formeel overgedragen aan Anouk Dijkstra, nadat zij door de ALV unaniem tot Voorzitter was benoemd.

Anouk heeft Peter vervolgens met een warme toespraak bedankt voor zijn grote bijdrage aan de vereniging in de afgelopen jaren. Haar lovende woorden richtten zich vooral op de verdienstelijke wijze waarop Peter de beweging naar de toekomst heeft weten in te zetten. "Je laat de vereniging in een goede staat achter. De verandering die jij hebt ingezet daar kan ik op voortbouwen".

Peter Augustinus is op 21 mei 2014 aangetreden als Voorzitter. Zijn zorgen over de vergrijzing binnen de vereniging en het daarmee gepaard gaande teruglopend ledenaantal hebben geleid tot het project "Nieuw Elan": met een nieuwe strategie, visie en missie heeft de vereniging de transitie ingezet naar een gezonde toekomst.

Onder luid applaus van de aanwezige leden ontving Peter de "KNVvK-ijsbeer", een replica van de  "L'Ours blanc" van de beroemde Franse kunstenaar François Pompon. En uiteraard een mooi boeket bloemen voor zijn echtgenote.

Peter Augustinus blijft als lid verbonden aan de knvvk & young cool. Daarbij blijft hij actief als lid van de werkgroep Koudecentraal, de werkgroep die onze kennisbank gaat reactiveren en updaten.

Het bestuur en de leden van de knvvk & young cool bedanken Peter Augustinus voor zijn grote bijdrage als Voorzitter van de vereniging en hopen nog lange tijd een beroep te mogen doen op zijn kennis van de branche in het algemeen en de vereniging in het bijzonder.Overdracht van de voorzittershamer en afscheid Peter Augustinus
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/maxime-beerkens-247paad-hameroverdracht.jpg

Overdracht van de voorzittershamer en afscheid Peter Augustinus

Hoewel Peter Augustinus al in juni was teruggetreden als Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude, heeft hij tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 november jl. de voorzittershamer formeel overgedragen aan Anouk Dijkstra, nadat zij door de ALV unaniem tot Voorzitter was benoemd.

Anouk heeft Peter vervolgens met een warme toespraak bedankt voor zijn grote bijdrage aan de vereniging in de afgelopen jaren. Haar lovende woorden richtten zich vooral op de verdienstelijke wijze waarop Peter de beweging naar de toekomst heeft weten in te zetten. "Je laat de vereniging in een goede staat achter. De verandering die jij hebt ingezet daar kan ik op voortbouwen".

Nieuws
Lees meer

De Algemene Ledenvergadering heeft op 4 november jl. unaniem ingestemd met de benoeming van Harja Blok tot Lid van Verdienste van De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude. Hij ontvangt deze mooie erkenning wegens zijn meer dan 30 jaar uitzonderlijke verdiensten bewezen aan de koudetechniek in het algemeen en de KNVvK in het bijzonder.

Harja Blok is vanaf begin jaren ’90 betrokken geweest bij het uitbouwen van het vakblad Koude- en Luchtbehandeling, waarvan hij van 1993 tot 2008 hoofdredacteur was. Vanuit deze functie had Blok een actieve bijdrage als lid van de Redactieraad, was hij schrijver van vele redactionele stukken en was hij bij veel evenementen de “huisfotograaf” van de KNVvK.

Scheidend voorzitter Peter Augustinus heeft Harja Blok in een mooie toespraak geroemd om zijn grote inzet. “Jarenlang ben je voor ons vakblad de bewaker van kwaliteit en onafhankelijkheid geweest en daar zijn we je heel erkentelijk voor”. Blok’s zeer brede belangstelling voor, en inzicht in, natuurlijke processen is bijna legendarisch.

Harja Blok komt oorspronkelijk uit een heel ander vakgebied, maar heeft zich door veel zelfstudie, leergierigheid en zijn gedrevenheid om alles tot in detail te willen weten opgewerkt tot een icoon in ons vakgebied waar je niet omheen kunt. Blok heeft zeer regelmatig zin en onzin weten te scheiden in aangeboden artikelen en heeft deze zo nodig taalkundig en inhoudelijk geredigeerd.

Augustinus noemt ook Blok’s geniale gevoel voor humor. “In gesprekken zie ik vaak een twinkeling in je ogen en daag je mensen een beetje uit met humor”. Hierbij refererend aan het interview met Harja Blok in de RCC K&L 2021-03 waarin hij vertelt hoe hij zich soms uit een netelige situatie redde wanneer hij “een inhoudelijke steek had laten vallen”. “Ik paste dan een truc toe die altijd werkte: ik stelde een lastige vraag over een heel ander koeltechnisch onderwerp waardoor de aandacht werd afgeleid van de misser van de hoofdredacteur”.

Begin dit jaar heeft Harja een punt gezet achter zijn actieve rol binnen de koudewereld om zoals hij zelf zegt “de jongere generatie niet voor de voeten te lopen”.

Augustinus heeft Harja Blok de bijbehorende oorkonde overhandigd alsook een replica van de beroemde ijsbeer “L’Ours blanc” van beeldhouwer François Pompon. Blok was zichtbaar vereerd met zijn benoeming en met het beeldje, waarvan hij de herkomst exact wist te benoemen. In zijn dankwoord heeft hij met zijn kenmerkende humor de aanwezige leden wederom een lach bezorgd: “Ik heb toch liever een ijsbeer dan een pinguïn”.

Bestuur en leden van de knvvk & young cool feliciteren Harja van harte met zijn welverdiende benoeming tot Lid van Verdienste.

Harja Blok is vanaf begin jaren ’90 betrokken geweest bij het uitbouwen van het vakblad Koude- en Luchtbehandeling, waarvan hij van 1993 tot 2008 hoofdredacteur was. Vanuit deze functie had Blok een actieve bijdrage als lid van de Redactieraad, was hij schrijver van vele redactionele stukken en was hij bij veel evenementen de “huisfotograaf” van de KNVvK.

Scheidend voorzitter Peter Augustinus heeft Harja Blok in een mooie toespraak geroemd om zijn grote inzet. “Jarenlang ben je voor ons vakblad de bewaker van kwaliteit en onafhankelijkheid geweest en daar zijn we je heel erkentelijk voor”. Blok’s zeer brede belangstelling voor, en inzicht in, natuurlijke processen is bijna legendarisch.

Harja Blok komt oorspronkelijk uit een heel ander vakgebied, maar heeft zich door veel zelfstudie, leergierigheid en zijn gedrevenheid om alles tot in detail te willen weten opgewerkt tot een icoon in ons vakgebied waar je niet omheen kunt. Blok heeft zeer regelmatig zin en onzin weten te scheiden in aangeboden artikelen en heeft deze zo nodig taalkundig en inhoudelijk geredigeerd.

Augustinus noemt ook Blok’s geniale gevoel voor humor. “In gesprekken zie ik vaak een twinkeling in je ogen en daag je mensen een beetje uit met humor”. Hierbij refererend aan het interview met Harja Blok in de RCC K&L 2021-03 waarin hij vertelt hoe hij zich soms uit een netelige situatie redde wanneer hij “een inhoudelijke steek had laten vallen”. “Ik paste dan een truc toe die altijd werkte: ik stelde een lastige vraag over een heel ander koeltechnisch onderwerp waardoor de aandacht werd afgeleid van de misser van de hoofdredacteur”.

Begin dit jaar heeft Harja een punt gezet achter zijn actieve rol binnen de koudewereld om zoals hij zelf zegt “de jongere generatie niet voor de voeten te lopen”.

Augustinus heeft Harja Blok de bijbehorende oorkonde overhandigd alsook een replica van de beroemde ijsbeer “L’Ours blanc” van beeldhouwer François Pompon. Blok was zichtbaar vereerd met zijn benoeming en met het beeldje, waarvan hij de herkomst exact wist te benoemen. In zijn dankwoord heeft hij met zijn kenmerkende humor de aanwezige leden wederom een lach bezorgd: “Ik heb toch liever een ijsbeer dan een pinguïn”.

Bestuur en leden van de knvvk & young cool feliciteren Harja van harte met zijn welverdiende benoeming tot Lid van Verdienste.


Harja Blok benoemd tot Lid van Verdienste
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Maxime%20Beerkens-58_Harja%20overhandiging%20ijsbeertje.jpg

Harja Blok benoemd tot Lid van Verdienste

De Algemene Ledenvergadering heeft op 4 november jl. unaniem ingestemd met de benoeming van Harja Blok tot Lid van Verdienste van De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude. Hij ontvangt deze mooie erkenning wegens zijn meer dan 30 jaar uitzonderlijke verdiensten bewezen aan de koudetechniek in het algemeen en de KNVvK in het bijzonder.

Archief
Lees meer

De ALV heeft op 4 november jl. Hendrine Kalkman benoemd tot lid van het bestuur van onze vereniging. Hendrine is in 1995 afgestudeerd bij Henk van der Ree aan de TU Delft. Na eerst enkele jaren buiten de koudetechnische branche te hebben gewerkt, is ze toch al vrij snel haar carrière binnen de koudetechniek gaan voortzetten. Hendrine is sinds 2012 werkzaam bij Frimex Installatie in Moordrecht waar zij verantwoordelijk is voor de engineering en de tekenkamer.

Hendrine hoopt binnen het bestuur een bijdrage te kunnen leveren vanuit een technische rol waarbij zij het delen van kennis hoog in het vaandel heeft staan. “Kennis delen is een grote meerwaarde van de vereniging.”

Binnen het bestuur zal Hendrine verantwoordelijk zijn voor de portefeuille Projecten Initiëren, waaronder ook de vernieuwing van de kennisbank Koudecentraal valt.

“Ik zie er naar uit om nog meer enthousiaste mensen te ontmoeten binnen de koudetechniek en ik hoop dat zij de vereniging ook als verbindende factor gaan zien.”

Het bestuur en de leden feliciteren Hendrine met haar nieuwe functie in het bestuur en wensen haar veel succes toe.

Hendrine Kalkman treedt toe tot bestuur
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Maxime%20Beerkens-265_Hendrine.jpg

Hendrine Kalkman treedt toe tot bestuur

De ALV heeft op 4 november jl. Hendrine Kalkman benoemd tot lid van het bestuur van onze vereniging.

Archief
Lees meer

Anouk Dijkstra is op 4 november door de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen tot Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude. Anouk maakt al sinds 2018 deel uit van het bestuur. In lijn met de statutaire bepalingen heeft zij het voorzitterschap per 15 juni 2021 op zich genomen als gevolg van de vervroegde uittreding van Peter Augustinus.

Tijdens de Ledenvergadering heeft voormalig voorzitter Peter Augustinus de voorzittershamer officieel overgedragen aan Anouk.

Het bestuur en de leden feliciteren Anouk met haar benoeming tot Voorzitter en wensen haar veel succes toe.

Voorzitterschap Anouk Dijkstra geformaliseerd tijdens ALV
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Maxime%20Beerkens-45_Anouk%20zittend%20vierkant.jpg

Voorzitterschap Anouk Dijkstra geformaliseerd tijdens ALV

Anouk Dijkstra is op 4 november door de Algemene Ledenvergadering unaniem gekozen tot Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude.

Archief
Lees meer

Oktober was een maand vol bijeenkomsten zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Op 12 oktober werd de eerste discussie avond gehouden. Deze avond had als doel de kennisbehoefte te inventariseren van de nieuwe generatie in de koeltechniek rondom luchtkoelers. We zijn dit aan het doen om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen over hoe we t.z.t. de kennisbank ‘Koudecentraal’ opnieuw kunnen gaan lanceren. 

Op 31 oktober is de klimaattop van de Verenigde Naties gestart, deze wordt gehouden in Glasgow. De kranten staan bol van de verslagen en online circuleren de nodige beelden. Een beeld dat me opviel was het betoog van David Attenborough. Hij noemde: “If we are, working apart, powerful enough to destablize the planet then surely, working together we are powerful enough to save it.” Het is een duidelijke oproep tot goed gedrag. We kennen dat in de Nederlandse taal als: Adel verplicht.

Dat heeft een mooie parallel met het Koudecongres dat op 4 november plaatsvond. Het thema, innovatie, specifiek gericht op producten die ‘markt gereed’ zijn, trekt sprekers aan die een zelfde filosofie nastreven. Wanneer je beter kan, moet je beter doen.

Voorafgaand aan het congres vond de Algemene Leden Vergadering plaats. We verwelkomen Hendrine Kalkman binnen het bestuur, benoemden Harja Blok tot lid van verdienste en we namen afscheid van voorzitter Peter Augustinus. Daarnaast ben ik zelf geïnstalleerd als voorzitter van de vereniging voor een volledig bestuurstermijn.

Tot volgende maand,

Anouk Dijkstra, voorzitter

"Wanneer je beter kan, moet je beter doen."
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/maximebeerkens-8164-4.jpg

"Wanneer je beter kan, moet je beter doen."

Maandelijkse column van de voorzitter

Oktober was een maand vol bijeenkomsten zowel binnen de vereniging als daarbuiten. Op 12 oktober werd de eerste discussie avond gehouden. Deze avond had als doel de kennisbehoefte te inventariseren van de nieuwe generatie in de koeltechniek rondom luchtkoelers. We zijn dit aan het doen om zo een duidelijk beeld te kunnen vormen over hoe we t.z.t. de kennisbank ‘Koudecentraal’ opnieuw kunnen gaan lanceren. 


Archief
Lees meer
De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/1257px-2333-tetrafluoropropene-3d-balls.png

De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat

Tekst: René van Gerwen

In een onlangs op de website Open Access Government gepubliceerd artikel wijst Michael Kauffeld op de negatieve effecten van HFO-koudemiddelen op het milieu en klimaat. Om de inzichten van Kauffeld te delen, heeft de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen van de knvvk & young cool een korte samenvatting van het artikel gemaakt.

Lees hier de samenvatting

Nieuws
Lees meer

Ondernemer Anouk Dijkstra volgt Peter Augustinus op als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk & young cool). Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.

In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/61c/481/46c/61c48146cf84b272108277.jpg
In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra
<p><strong>Ondernemer Anouk Dijkstra volgt&nbsp;</strong><strong>Peter Augustinus&nbsp;</strong><strong>op als voorzitter van&nbsp;</strong><strong>de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk &amp; young cool)</strong><strong>. Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.</strong></p>

In gesprek met scheidend voorzitter Peter Augustinus en de nieuwe voorzitter Anouk Dijkstra

Ondernemer Anouk Dijkstra volgt Peter Augustinus op als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (knvvk & young cool). Een gesprek over waar de vereniging vandaan komt en waar ze naartoe wil.

Combi interview

Samenwerking als basis voor nieuwe ontwikkelingen

Lees het interview

We keep it cool by staying young

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool