De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude

Hoe doen we dat?
close
keyboard_arrow_right

knvvk

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) bestaat al meer dan 100 jaar en heeft als missie om via de wetenschap de koudetechniek te laten excelleren als branche. Wij zijn een onafhankelijk netwerk voor alle professionals die werkzaam zijn in de koeltechniek.
U kunt bij ons kennis opdoen, middels themadagen, het jaarlijkse congres, ons magazine, of via onze social media kanalen.
We gaan graag met u in gesprek over hoe we onze sector kunnen laten excelleren, we faciliteren onderzoek en jong talent. Wij scouten voor u de laatste ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wij bouwen met u de brug tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden, samen met de jonge generatie.

Organisatorische zaken, marketing en communicatie. Eerste contactpersoon voor knvvk & young cool.
Patricia Verbruggen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f8/9c5/531/5f89c5531d5c3603817904.jpg
Verenigingsmanager
Ecofactorij 18
7325 WC Apeldoorn
06 38 19 82 88
E-mail

Patricia Verbruggen

Verenigingsmanager
Werkt aan: professionalisering netwerkprojecten initiëren. Al in mijn studie werd ik zo enthousiast van Thermodynamica en koudetechniek dat ik er mijn beroep van gemaakt heb. Het vakgebied is mij altijd blijven inspireren en de laatste jaren heeft de verandering en innovatie in ons vakgebied een enorme vlucht genomen. Er is veel behoefte aan kennis en ervaring. Via de Knvvk wil ik graag mijn kennis en ervaring overdragen aan een volgende generatie. Voorzitter
Ing. Peter Augustinus
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c78/fec/5f7c78fecaf40965555372.jpg
Voorzitter, portefeuille netwerkprojecten & dagelijkse zaken
06 22 90 26 71
E-mail

Ing. Peter Augustinus

Voorzitter, portefeuille netwerkprojecten & dagelijkse zaken
Voormalig directeur IBK-Group
Werkt aan: de wetenschapsraad van de koudetechniek. Mijn binding met de “Koninklijke” gaat al heel ver terug en begon met de redactieraad, themacommissie en de oude CPR13 werkgroep. Sinds 2013 maak ik deel uit van het bestuur en voor mij is de waarde van de vereniging vooral haar onafhankelijkheid en de drive tot kennisoverdracht met name naar jongeren toe.
Joop Hoogkamer
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/22c/5f7c7922c6c8a894745611.jpg
Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad.
Schans 178
1423 CB Uithoorn
06 54 20 74 37
E-mail

Joop Hoogkamer

Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad.
Diverse bestuurlijke functies in de koude techniek
Werkt aan: de kennisdeling van onze vereniging. Ik heb in de loop van de jaren ervaring opgedaan met alles wat te maken heeft met duurzaamheid, koudemiddelen, veiligheid, testen, innovatie, wetgeving en normen. Daarbij gaat het om koeling, airconditioning en warmtepompen. Zowel binnen Nederland als internationaal ben ik al 35 jaar actief. Sinds 2016 ben ik directeur/eigenaar van ingenieursbureau Entropycs.
Ir. René van Gerwen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/30b/5f7c7930b8be9390311746.jpg
Bestuurslid, portefeuille kennisdelen & ontwikkeling vakgebied
Anijsstraat 90
7322 PS Apeldoorn
06 15 62 03 35
E-mail

Ir. René van Gerwen

Bestuurslid, portefeuille kennisdelen & ontwikkeling vakgebied
Directeur Entropy Cooling Solutions
Vanuit mijn maritieme achtergrond heb ik het belang van koudetechniek al vroeg mogen ervaren. Op het gebied van de voedselketen, behaaglijkheid en de ontwikkelingen in de huidige energietransitie, maken het belang steeds groter. Een bijdrage te mogen leveren aan opleidingen en ontwikkelingen geeft mij de nodige energie.
Ruud Van Dissel
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5f7/c79/0a7/5f7c790a7ef4c080182992.jpg
Bestuurslid, portefeuille opleidingen & kennisdelen.
06 204 078 11
E-mail

Ruud Van Dissel

Bestuurslid, portefeuille opleidingen & kennisdelen.
Managing Director Bitzer

Beste leden,

Namens het bestuur van De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude nodig ik je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 november a.s. van 11.00-13.00 uur, locatie Van der Valk Hotel, Laan van Westroijen 10 te Tiel. Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk je persoonlijk te verwelkomen.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De bijeenkomst start om 11.00 uur met een inloop vanaf 10.30 uur. Tijdens de jaarvergadering is het voltallige bestuur aanwezig om agendapunten of vragen toe te lichten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De definitieve agenda en gerelateerde documenten sturen wij een week voor de vergadering toe aan de deelnemers van de ALV. Leden die niet bij de ALV aanwezig kunnen zijn maar wel graag de stukken willen ontvangen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat (per e-mail aan info@knvvkyoungcool.nl).

Concept agenda:

 • bestuurlijke mededelingen
 • voorzitterswissel en benoeming nieuw bestuurslid;
 • statutaire zaken;
 • notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2020;
 • financiële verantwoording over 2020;
 • contributievoorstel 2022.

Voor een efficiënt verloop van de vergadering verzoeken wij de leden inhoudelijke vragen over de vergaderstukken en/of de Algemene Ledenvergadering uiterlijk maandag 1 november in te dienen bij Joop Hoogkamer (E-mail: hoogkamer@knvvkyoungcool.nl , M: 06 54 20 74 37).

Je kunt je aanmelden voor de ALV via events@knvvkyoungcool.nl of via de link in de komende nieuwsbrief. Omwille van de organisatie en het tijdig kunnen toesturen van de stukken, ontvangen wij je aanmelding graag uiterlijk woensdag 27 oktober.

Heel graag tot ziens op 4 november.

Tot dan en namens het bestuur,
Anouk Dijkstra

P.S. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden voorafgaand aan het Koudecongres “Innovatie, ja natuurlijk!”, dat op dezelfde locatie zal plaatsvinden (inloop vanaf 13.00 uur, start om 13.30 uur). Deelname aan het congres is een mooie manier om het nuttige en het aangename met elkaar te verenigen. Zoals de titel al aangeeft staat het congres in het teken van innovatie en dan vooral oplossingen die direct toepasbaar zijn. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden via de website van het KoudecongresUitnodiging ALV
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/dsc05227-002.jpg

Uitnodiging ALV

Op donderdag 4 november a.s. van 11.00-13.00 uur organiseert De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude haar Algemene Ledenvergadering bij Van der Valk Hotel, Laan van Westroijen 10 te Tiel. 

Op 12 oktober is per e-mail een uitnodiging naar de leden gestuurd. Mocht de uitnodiging je door omstandigheden niet hebben bereikt, dan kun je deze hier inzien.

Aansluitend vindt het Koudecongres 2021 plaats met als thema "INNOVATIE, JA NATUURLIJK! - oplossingen die direct toepasbaar zijn".

Archief
Lees meer

Meer info en stemmen

Hartelijk dank voor uw stem en graag tot ziens op het Koudecongres op 4 november!

Publieksstemmen Innovatieprijs
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Innovatie_canstockphoto8296993.jpg

Publieksstemmen Innovatieprijs

Stem jij ook mee?
Voor de Innovatieprijs 2021 hebben we acht mooie innovaties mogen ontvangen uit de koude- en klimaattechniek. Via de link vind je meer informatie over de inzendingen en kun je je stem uitbrengen. Naast het oordeel van de vakjury tellen de publieksstemmen mee bij het bepalen van de beste drie innovaties, waaruit tijdens het Koudecongres op 4 november de winnaar wordt gekozen. Meer info en stemmen

Archief
Lees meer

Vernieuwing van de kennisbank Koudecentraal
Een projectteam binnen de knvvk & young cool heeft een start gemaakt om de elektronische databank www.koudecentraal.nl te reactiveren en te vernieuwen. Koudecentraal is ontwikkeld op initiatief van de Koudegroep Delft-Wageningen en richt zich op het voor iedereen toegankelijk maken van deze praktische en wetenschappelijke vakkennis. Koudecentraal is er voor het bedrijfsleven, het (hoger) beroepsonderwijs en de verschillende kennisinstituten.

Om een goed inzicht te krijgen in de kennisvraag en -behoefte, organiseren wij op dinsdag 12 oktober a.s. van 16.30 – 19.30 uur een discussieavond met als thema “Verdampers” in het Intechnium Gebouw, Korenmolenlaan 4 in Woerden. We beperken verdampers tot luchtkoelers. Andere zijn in te delen naar functie (water/vloeistof/gas/cascade koelers) of type (shell & tube, plate & tube, tube-in-tube, platen ww., air-to-air etc.)

 • Algemene kenmerken: benaming onderdelen en richtingen
 • Thermisch ontwerp: opdeling, luchtzijdige en koudemiddelzijdige warmte-overdracht, koelend oppervlakte en temperatuursverschil, koudemiddelzijdige drukval
 • Ontwerp van aansluitingen, headers en circuits
 • Ontvochtiging lucht, drainage en berijping
 • Ontdooiingstechnieken en keuzes daarin
 • Ventilatorontwerp, luchtzijdige drukval en geluid
 • Niet-functionele eisen (bijvoorbeeld corrosie en reiniging)
 • Ontwerp en prestatienormen.


Onze gastspreker voor deze avond is Geert Doornbos, Lector en Docent bij Post HBO Koudetechniek. We hebben inmiddels ook een aantal specialisten op het gebied van Verdampers bereid gevonden op deze avond aanwezig te zijn.

Graag nodigen wij met name de jongere generatie en specialisten op het gebied van Verdampers uit om dan samen met ons te gaan brainstormen over de nodige kennis en de basis te leggen voor een nieuwe, moderne koel- en klimaattechnische databank. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Voor meer informatie en aanmelden: events@knvvkyoungcool.nl.Vernieuwing Kennisbank "Koudecentraal": Discussieavond Verdampers op 12 oktober
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/bestuur/MaximeBeerkens-8631.jpg

Vernieuwing Kennisbank "Koudecentraal": Discussieavond Verdampers op 12 oktober

Graag nodigen wij met name de jongere generatie en specialisten op het gebied van Verdampers uit om dan samen met ons te gaan brainstormen over de nodige kennis en de basis te leggen voor een nieuwe, moderne koel- en klimaattechnische databank. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen. Voor meer informatie en aanmelden: events@knvvkyoungcool.nl.

Vernieuwing van de kennisbank Koudecentraal
Een projectteam binnen de knvvk & young cool heeft een start gemaakt om de elektronische databank www.koudecentraal.nl te reactiveren en te vernieuwen. Koudecentraal is ontwikkeld op initiatief van de Koudegroep Delft-Wageningen en richt zich op het voor iedereen toegankelijk maken van deze praktische en wetenschappelijke vakkennis. Koudecentraal is er voor het bedrijfsleven, het (hoger) beroepsonderwijs en de verschillende kennisinstituten.

Om een goed inzicht te krijgen in de kennisvraag en -behoefte, organiseren wij op dinsdag 12 oktober a.s. van 16.30 – 19.30 uur een discussieavond met als thema “Verdampers” in het Intechnium Gebouw, Korenmolenlaan 4 in Woerden.

Archief
Lees meer
De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/1257px-2333-tetrafluoropropene-3d-balls.png

De invloed van HFO-koudemiddelen op milieu en klimaat

Tekst: René van Gerwen

In een onlangs op de website Open Access Government gepubliceerd artikel wijst Michael Kauffeld op de negatieve effecten van HFO-koudemiddelen op het milieu en klimaat. Om de inzichten van Kauffeld te delen, heeft de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen van de knvvk & young cool een korte samenvatting van het artikel gemaakt.

Lees hier de samenvatting

Nieuws
Lees meer

Met veel plezier ben ik per 1 juli de nieuwe voorzitter van de knvvk & young cool. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1908 dat we een 30-jarige voorzitter hebben en dat is voor mij persoonlijk natuurlijk een bijzonder detail. Het is ook vooral een teken van vertrouwen in mijn capaciteit. Fantastisch dat ik het vertrouwen van het bestuur hiervoor heb gekregen, nogmaals mijn dank hiervoor.

Ik ben Anouk Dijkstra. Sinds eind 2017 ben ik werkgever in deze markt nadat ik eigenaar werd van ons familiebedrijf Prevesco BV. Wellicht ken je een van onze innovaties in thermodynamica: Uniflow.

De vereniging bevindt zich in een fantastische fase. Alles is in beweging, zoals het hoort in een organisatie waar mensen samen komen. Het is allicht even wennen zoveel wijzigingen na elkaar. De belangrijkste reden die hieraan ten grondslag ligt is de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

We hebben ervoor gekozen om ons te blijven richten op kennisoverdracht in onze markt én om onze blik te verruimen door de volgende generatie in de koudetechniek te betrekken bij de vereniging. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van ervaring en de creativiteit van onervarenheid een noodzakelijke combinatie is voor ontwikkeling en innovatie in de markt. En dat is dan weer een van onze speerpunten als wetenschappelijke kennisvereniging: ontwikkeling en innovatie.

Rest mij nog mijn dankwoord aan de aftredende voorzitter. Peter, veel dank voor al je werk voor de vereniging en in het bijzonder voor de staat waarin je de vereniging overdraagt. Geweldig om het stokje van je over te mogen nemen, dank voor je gedegen overdracht en je vertrouwen in de toekomst.

We zijn er klaar voor, die toekomst. Laten we er een succes van maken.

Hartelijke groet,
Anouk Dijkstra
Voorzitter


Foto: Maxime Beerkens Photography

We zijn klaar voor de toekomst. Laten we er een succes van maken.
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/bestuur/Anouk.jpg

We zijn klaar voor de toekomst. Laten we er een succes van maken.

Met veel plezier ben ik per 1 juli de nieuwe voorzitter van de knvvk & young cool. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1908 dat we een 30-jarige voorzitter hebben en dat is voor mij persoonlijk natuurlijk een bijzonder detail. Het is ook vooral een teken van vertrouwen in mijn capaciteit. Fantastisch dat ik het vertrouwen van het bestuur hiervoor heb gekregen, nogmaals mijn dank hiervoor.


Ik ben Anouk Dijkstra. Sinds eind 2017 ben ik werkgever in deze markt nadat ik eigenaar werd van ons familiebedrijf Prevesco BV. Wellicht ken je een van onze innovaties in thermodynamica: Uniflow.

Nieuws
Lees meer

Combi interview

Samenwerking als basis voor nieuwe ontwikkelingen

Lees het interview

We keep it cool by staying young

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool