Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude techniek. Voor jonge & gevestigde professionals.

Al meer dan 111 jaar

Hoe doen we dat?
close
keyboard_arrow_right

knvvk

De knvvk bestaat al meer dan 111 jaar en heeft als missie om via de wetenschap de koudetechniek te laten excelleren als branche. Wij zijn een onafhankelijk netwerk voor alle professionals die werkzaam zijn in de koeltechniek. 

U kunt bij ons kennis opdoen, middels themadagen, het jaarlijkse congres, ons magazine, of via onze social media kanalen. We gaan graag met u of uw organisatie in gesprek over hoe we onze sector kunnen laten excelleren, we faciliteren onderzoek en jong talent. Wij scouten voor u de laatste ontwikkelingen zowel op nationaal als op internationaal niveau. Wij bouwen met u de brug tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en overheden, samen met de jonge generatie.

Om op de hoogte te blijven voor de langere termijn ontwikkelingen is deelnemen aan congressen waardevol. Om die reden organiseren de knvvk&youngcool en RCC op 21 september het eerste online Koudemiddelen congres. Er komen nog de nodige uitdagingen zoals invulling geven aan de energie tranisaite en het bijbenen van de GWP-afbouw. Tijdens het congres komen expert hierover aan het woord en gaan ze uitgebreid in discussie met u.


Aanmelden: via vakmedianet

Online Koude congres 2020
21
Sep 2020

21

Sep 2020

Online Koude congres 2020

Om op de hoogte te blijven voor de langere termijn ontwikkelingen is deelnemen aan congressen waarde...

Naast de statutaire zaken ook uitgebreid aandacht voor de vernieuwing-strategie knvvk&youngcool en aanverwante verenigingszaken.

Algemene Leden Vergadering
22
Oct 2020

22

Oct 2020

Algemene Leden Vergadering

Naast de statutaire zaken ook uitgebreid aandacht voor de vernieuwing-strategie knvvk&youngcool ...

Tijdens het Koude congres organiseren we ook enkele thema's waar u een bijdrage kunt leveren om zowel op een nieuw thema als inbreng als op de output. Deze thema output wordt samengebracht in het RCC blad. De themamiddagen worden geleid door experts uit het veld, zowel wetenschappers, als thought leaders uit ons vakgebied.

Themamiddag
08
Dec 2020

08

Dec 2020

Themamiddag

Tijdens het Koude congres organiseren we ook enkele thema's waar u een bijdrage kunt leveren om zowe...
Vanuit mijn maritieme achtergrond heb ik het belang van koudetechniek al vroeg mogen ervaren. Op het gebied van de voedselketen, behaaglijkheid en de ontwikkelingen in de huidige energietransitie, maken het belang steeds groter. Een bijdrage te mogen leveren aan opleidingen en ontwikkelingen geeft mij de nodige energie.
Ruud Van Dissel
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5ef/b2b/e63/5efb2be63d3a7337782188.jpg
Bestuurslid, portefeuille opleidingen & kennisdelen.
06 204 078 11
E-mail

Ruud Van Dissel

Bestuurslid, portefeuille opleidingen & kennisdelen.
Managing Director Bitzer
Werkt aan: de wetenschapsraad van de koudetechniek. Mijn binding met de “Koninklijke” gaat al heel ver terug en begon met de redactieraad, themacommissie en de oude CPR13 werkgroep. Sinds 2013 maak ik deel uit van het bestuur en voor mij is de waarde van de vereniging vooral haar onafhankelijkheid en de drive tot kennisoverdracht met name naar jongeren toe.
Joop Hoogkamer
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5d0/9fc/a0d/5d09fca0d74e9290831618.jpeg
Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad
Schans 178
1423 CB Uithoorn
06 54 20 74 37
E-mail

Joop Hoogkamer

Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad
Diverse bestuurlijke functies in de koude techniek
Werkt aan: de kennisdeling van onze vereniging. Ik heb in de loop van de jaren ervaring opgedaan met alles wat te maken heeft met duurzaamheid, koudemiddelen, veiligheid, testen, innovatie, wetgeving en normen. Daarbij gaat het om koeling, airconditioning en warmtepompen. Zowel binnen Nederland als internationaal ben ik al 35 jaar actief. Sinds 2016 ben ik directeur/eigenaar van ingenieursbureau Entropycs
Ir. René van Gerwen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5e6/0f2/210/5e60f2210129f218309774.jpg
Bestuurslid, portefeuille kennisdelen & ontwikkeling vakgebied
Anijsstraat 90
7322 PS Apeldoorn
06 15 62 03 35
E-mail

Ir. René van Gerwen

Bestuurslid, portefeuille kennisdelen & ontwikkeling vakgebied
Directeur Entropy Cooling Solutions
Werkt aan: professionalisering netwerkprojecten initiëren. Al in mijn studie werd ik zo enthousiast van Thermodynamica en koudetechniek dat ik er mijn beroep van gemaakt heb. Het vakgebied is mij altijd blijven inspireren en de laatste jaren heeft de verandering en innovatie in ons vakgebied een enorme vlucht genomen. Er is veel behoefte aan kennis en ervaring. Via de Knvvk wil ik graag mijn kennis en ervaring overdragen aan een volgend generatie. Voorzitter
Ing. Peter Augustinus
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/uploads/public/5e6/0f1/aa0/5e60f1aa08818474187101.jpg
Voorzitter, portefeuille netwerkprojecten & daagelijkse zaken
Houten
06 22 90 26 71
E-mail

Ing. Peter Augustinus

Voorzitter, portefeuille netwerkprojecten & daagelijkse zaken
Voormalig directeur IBK-Group

In het Activiteitenbesluit wordt naar de richtlijnen verwezen, en specifiek geldt dat de criteria voor competentie op één lijn zijn gebracht met die in de PGS13. De beide richtlijnen zijn in 2018/2019 herzien, het resultaat staat nu open voor commentaar. De herziening is uitgevoerd door een projectgroep met drie onderliggende drietal werkgroepen, aangestuurd vanuit NVKL en KNVvK, onder leiding van Mart Peeman. Vaststelling vindt plaats in de nationale normcommissie. De openbare commentaarronde is begin april geopend. Vanuit NEN en branches is een brede groep mensen geïnformeerd over deze commentaarronde, via mail, nieuwsbrieven en een druk bezochte bijeenkomst in Ede. Maar mogelijk zijn jullie er niet allen van op de hoogte. Daarop attendeer ik je er voor de zekerheid nog een keer op.

Je kunt commentaar leveren door te gaan naar: www.normontwerpen.nen.nl. Log daarop in, en geef daarin als zoekterm NPR 7600 of 7601, waarna je de normteksten kunt inzien en je respons leveren. Dit kan tot 1 juni. Na die dag verwerkt NEN de commentaren in een commentaartabel, waarna de project- en werkgroepen de ingebrachte respons verwerken in de definitieve NPR 7600/7601. Die de normcommissie dan zal vaststellen.

Als dit vragen oplevert: laat het weten!

Met hartelijke groeten,

Ab

Ab de Buck
Consultant Environment & Society
(0031) (0)6 33330349
ab.debuck@nen.nl

Commentaar op Praktijkrichtlijnen natuurlijke koudemiddelen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/demo_pic.jpg

Commentaar op Praktijkrichtlijnen natuurlijke koudemiddelen

Graag maak ik jullie attent op de mogelijkheid om commentaar te leveren op de NPR 7600 en NPR 7601. Deze praktijkrichtlijnen geven de richtlijnen voor het veilig en verantwoord werken met natuurlijke koudemiddelen, respectievelijk koolwaterstoffen (NPR 7600) en koolstofdioxyde (NPR 7601). Beide typen worden in toenemende mate gebruikt als alternatief voor synthetische koudemiddelen. 

Lees meer

We keep it cool by staying young

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool