Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

close
keyboard_arrow_right

Waarom?
De knvvk&youngcool heeft als visie dat toepassingen van natuurlijke koudemiddelen actief moeten worden gestimuleerd, maar wel op een veilige en economisch verantwoorde manier. Daarom is medio 2018 de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen (KKNK) opgericht, als doorstart en verbreding van de succesvolle Kenniskring Propaan. De KKNK is een krachtenbundeling van alle partijen die natuurlijke koudemiddelen belangrijk vinden. ‘’Kenniskring’’ is een term die verwijst naar de ‘’kennis’’ achter het echte verhaal over natuurlijke koudemiddelen, en de ‘’kring’’ zorgt ervoor dat wordt samengewerkt zonder dat deelbelangen gaan overheersen, in het belang van de hele sector.

De KKNK houdt zich daarbij vooral bezig met koolwaterstoffen, COen ammoniak, maar andere veelbelovende natuurlijke alternatieven komen ook aan de orde.


Doelgroepen

  • installateurs/toeleveranciers/koeltechnische bedrijven binnen de sector met betrokkenheid bij natuurlijke koudemiddelen voor koelinstallaties en warmtepompen;
  • intermediairs (adviseurs, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, inspectiebedrijven);
  • eindgebruikers die natuurlijke koudemiddelen (willen gaan) gebruiken.


Deelname aan activiteiten van de Kenniskring is laagdrempelig en open voor leden en niet-leden van de KNVvK. Als u zich aanmeldt voor de Kenniskring houden wij u op de hoogte van alle activiteiten. Mail graag naar: Vangerwen@knvvkyoungcool.nl

Elke maand gaan twee professionals uit het vakgebied met elkaar in gesprek, op zoek naar overeenkomsten en tegenstellingen. In deze aflevering praten Frank Rijsdijk en Matthijs Montsma onder andere over ontwikkelingsmogelijkheden en kansen in de koudetechniek. Frank is sales manager bij Alfa Laval en lid van het young cool kernteam. Matthijs werkt als business development manager bij Wageningen University & Research en is bestuurslid bij knvvk & young cool.

Frank: Matthijs, wat doe je allemaal als business development manager?
Matthijs: “Ik werk bij Wageningen Food & Biobased Research, dat onderdeel is van Wageningen University & Research, voor het programma Postharvest Quality. Daarin wordt onderzoek gedaan naar manieren om bloemen, groenten en fruit na de oogst vers houden, waarbij koeling veruit de belangrijkste manier is. Vanuit mijn functie zoek ik financiering en partners voor onderzoek.”

Frank: “Interessant. Waar in jouw werk de resultaten van toegepaste koeling dus centraal staan, ben ik als sales manager juist gefocust op de installaties die koeling realiseren.”

Lees het hele interview

Combi interview Matthijs en Frank
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/MaximeBeerkens-8180.jpg

Combi interview Matthijs en Frank

Elke maand gaan twee professionals uit het vakgebied met elkaar in gesprek, op zoek naar overeenkomsten en tegenstellingen. In deze aflevering praten Frank Rijsdijk en Matthijs Montsma onder andere over ontwikkelingsmogelijkheden en kansen in de koudetechniek. Frank is sales manager bij Alfa Laval en lid van het young cool kernteam. Matthijs werkt als business development manager bij Wageningen University & Research en is bestuurslid bij knvvk & young cool. 

Combi interview
Lees meer
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool