Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

close
keyboard_arrow_right

Waarom?
De knvvk&youngcool heeft als visie dat toepassingen van natuurlijke koudemiddelen actief moeten worden gestimuleerd, maar wel op een veilige en economisch verantwoorde manier. Daarom is medio 2018 de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen (KKNK) opgericht, als doorstart en verbreding van de succesvolle Kenniskring Propaan. De KKNK is een krachtenbundeling van alle partijen die natuurlijke koudemiddelen belangrijk vinden. ‘’Kenniskring’’ is een term die verwijst naar de ‘’kennis’’ achter het echte verhaal over natuurlijke koudemiddelen, en de ‘’kring’’ zorgt ervoor dat wordt samengewerkt zonder dat deelbelangen gaan overheersen, in het belang van de hele sector.

De KKNK houdt zich daarbij vooral bezig met koolwaterstoffen, COen ammoniak, maar andere veelbelovende natuurlijke alternatieven komen ook aan de orde.


Doelgroepen

  • installateurs/toeleveranciers/koeltechnische bedrijven binnen de sector met betrokkenheid bij natuurlijke koudemiddelen voor koelinstallaties en warmtepompen;
  • intermediairs (adviseurs, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, inspectiebedrijven);
  • eindgebruikers die natuurlijke koudemiddelen (willen gaan) gebruiken.


Deelname aan activiteiten van de Kenniskring is laagdrempelig en open voor leden en niet-leden van de KNVvK. Als u zich aanmeldt voor de Kenniskring houden wij u op de hoogte van alle activiteiten. Mail graag naar: Vangerwen@knvvkyoungcool.nl

Elke maand gaan twee professionals uit het vakgebied met elkaar in gesprek, op zoek naar overeenkomsten en tegenstellingen. In deze aflevering praten Rob Schaak (30) en Jobèrt Peeters (50), beiden inspecteur bij Energie Consult Holland, over samenwerken als basis voor nieuwe ontwikkelingen, zowel in de markt als in hun eigen bedrijf. Jobèrt is lid van het bestuur van knvvk & young cool. Rob is actief in het young cool kernteam.

Jobèrt: Rob, waarom ben jij actief geworden bij knvvk & young cool?

Rob: “Ik ben actief voor het kernteam young cool omdat ik relatief jong ben, er kansen zie om mijn netwerk uit te bouwen, en er veel van andere mensen kan leren. Sinds drie jaar ben ik inspecteur bij Energie Consult Holland, en als keuringsinstantie inspecteren we ook of koelinstallaties aan de wettelijke eisen voldoen. Daardoor ben ik betrokken geraakt bij de koeltechniek en uiteindelijk lid geworden van de vereniging.”

Lees het hele interview

Combi interview Rob en Jobèrt
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/Knvvk%20Contentdag%20Rob-Job%C3%A8rt%2001-12-3.jpg

Combi interview Rob en Jobèrt

Elke maand gaan twee professionals uit het vakgebied met elkaar in gesprek, op zoek naar overeenkomsten en tegenstellingen. In deze aflevering praten Rob Schaak (30) en Jobèrt Peeters (50), beiden inspecteur bij Energie Consult Holland, over samenwerken als basis voor nieuwe ontwikkelingen, zowel in de markt als in hun eigen bedrijf. Jobèrt is lid van het bestuur van knvvk & young cool. Rob is actief in het young cool kernteam.

Combi interview
Lees meer
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool