15

Jun 2023

Algemene Ledenvergadering 2023

Inschrijven

Op donderdag 15 juni a.s. organiseert de KNVvK voorafgaand aan het Koudecongres van 11.00 - 13.00 uur de Algemene Ledenvergadering in het Van der Valk Hotel, Hoofdveste 25 te Houten.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Alle leden ontvangen op korte termijn een uitnodiging via de mail, waarna men zich kan aanmelden. De vergadering start om 11.00 uur met een inloop vanaf 10.30 uur. Tijdens de jaarvergadering is het voltallige bestuur aanwezig om agendapunten of vragen toe te lichten.

AGENDA EN STUKKEN
De definitieve agenda en gerelateerde documenten sturen wij een week voor de vergadering toe aan de deelnemers van de ALV. Leden die niet bij de ALV aanwezig kunnen zijn maar wel graag de stukken willen ontvangen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij het secretariaat (per e-mail aan info@knvvkyoungcool.nl).

Concept agenda:

  • bestuurlijke mededelingen;
  • statutaire zaken;
  • notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2022;
  • financiĆ«le verantwoording over 2022;
  • contributievoorstel 2023.

Voor een efficiƫnt verloop van de vergadering verzoeken wij de leden inhoudelijke vragen uiterlijk maandag 12 juni in te dienen bij Bernie Willems (E-mail: willems@knvvkyoungcool.nl).

Leden kunnen zich aanmelden om de ALV bij te wonen middels het aanmeldformulier. Omwille van de organisatie en het tijdig kunnen toesturen van de stukken, ontvangen wij de aanmeldingen graag uiterlijk woensdag 7 juni a.s.

Heel graag tot ziens op 15 juni in Houten.


Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool