Combi interview

Joop & Anouk

Jong en oud zijn afhankelijk van elkaar voor de continuïteit van onze industrie.

Elke maand interviewen we een duo over een specifiek onderwerp. Een lid van de oudere generatie en een lid van de jongere generatie gaat met elkaar in gesprek. We trappen deze reeks af met Joop Hoogkamer en Anouk Dijkstra over de grote verandering die de vereniging heeft doorgemaakt en de reden daarvan.


Anouk: Wanneer heb jij zitting genomen in het bestuur Joop?
Ik ben nu 7 jaar onderdeel van het bestuur. Daarvoor was ik al 30 jaar lid van de vereniging..

Anouk: Waarom heb jij destijds besloten om je bij het bestuur te voegen?
Ik wil de vereniging helpen om de kennis in de markt te behouden. En ik hoop de vereniging body te geven via het bestuur. Ik heb in mijn jaren als lid genoeg gezien wat ik anders zou doen. Daar werk ik nu aan.

Joop: En jij Anouk? 
Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in onze markt. Een functie in het bestuur van de kennisvereniging leek me een goede manier. Ik zit zelf nu iets langer dan twee jaar in het bestuur. Als lid van de jongere generatie in deze markt, vind ik het belangrijk dat mijn generatie vertegenwoordigd wordt in het bestuur. Mijns inziens is het nu belangrijker dan ooit om die generaties te laten samenwerken, van elkaar te laten leren en mogelijk de innovatie ook weer te laten versnellen.

Joop: We zijn natuurlijk een hele oude vereniging. Ouder dan 111 jaar. We hebben gezien dat er een enorme vergrijzing is. Daarom ben ik zo blij dat jij je bij het bestuur hebt gevoegd. Jij bent de verjonging en jij houdt meer rekening met de huidige generatie. Jullie denken en opereren anders dan mijn generatie. Jullie houden ons, de oudere garde, scherp. Dat vind ik zo mooi aan jouw rol in het bestuur.

Jij bent de verjonging en jij houdt meer rekening met de huidige generatie. 

Joop Hoogkamer, dagelijks bestuur, penningmeester & gepensioneerd (nog bestuurlijk actief).

Anouk: Is dat ook de reden dat jullie mij hebben gevraagd voor het bestuur? 
Er moest nieuw ‘elan’ in de vereniging komen en dat kon niet via de oudere generatie komen. Dat moest echt vanuit de nieuwe generatie komen. En wij hebben gezien dat die nieuwe generatie dat niet vanzelf doet, daar moet een koploper zijn. Dat ben jij. Jij trekt de kar, om te kijken of je de jongeren kunt enthousiasmeren voor de vereniging. Nu staan de generaties nog tegenover elkaar.

Met de verandering van de vereniging die nu is ingezet, is het verenigen van die twee generaties nu ook het doel?  

Anouk: We hebben de missie om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de sector en aan een scherpe ontwikkeling op o.a. de voedselbewaring. Daar hebben we zowel jonge denkers als oudere experts voor nodig. Het doel is het delen en overdragen van kennis van de oudere generatie op de jongere generatie. Daar is het verenigen van de generaties voor nodig. Vooral dat de twee generaties meer met elkaar in contact komen en de participatie van de twee generaties meer gelijkwaardig aan elkaar wordt. De jongere generatie moet ruimte innemen en die ruimte moet aan de andere kant gegeven worden. Ik denk dat dat betekent dat we de doelgroepen hierin moeten faciliteren en zo aannames kunnen wegnemen tussen de generaties.

Anouk: Joop, had jij aannames over de jongere generatie die de afgelopen 1,5 jaar zijn ontkracht?

Joop: Als ik kijk naar mijn zoons en kleinkinderen, die gaan heel anders met informatie om. Zij halen hun kennis vooral van het web, niet bij mij. Ik had aannames vanuit mijn persoonlijke ervaring op de totale generatie geprojecteerd. Ik twijfelde of de jongeren op die overdracht van kennis zaten te wachten, maar ons onderzoek lijkt uit te wijzen dat die aanname niet klopt.

Welke aannames had jij Anouk? 

Anouk: Wat ik veel heb ervaren is dat de bereidwilligheid om kennis uit te dragen vanuit de oudere generatie hoog is. Zij zijn best bereid om ons dingen te leren maar het gaat vooral mis in hoe wij dat aanpakken. Mijn generatie is vaak afwachtend om door te vragen en maakt (te) weinig gebruik van de situatie om te leren. Aan de andere kant wordt niet altijd ruimte gecreëerd om daadwerkelijk kennis over te dragen. Ik concludeerde daaruit dat ‘zij’ geen zin hebben om hun kennis over te dragen met de aanname dat men bang is om daarmee hun waarde te verliezen.

Mijn generatie is vaak afwachtend om door te vragen en maakt (te) weinig gebruik van de situatie om te leren.

Joop: Dat klopt natuurlijk deels ook, maar dat ligt vooral aan HOE we dat tot nu toe hebben gefaciliteerd in de markt. De vereniging is een kweekvijver om dat stuk te verbeteren.  Als er iets te vragen is, moet men bij knvvkyoungcool terechtkomen. Dat was vroeger veel meer. We moeten weer terug naar die positie. 

Anouk: Er lijkt ook verwarring te zijn met andere verenigingen in de markt, bijvoorbeeld over wat het verschil is tussen KNVVK en de NVKL. Wij zijn een onafhankelijke kennisvereniging die wetenschap, het bedrijfsleven en overheden verbindt. We faciliteren en verbinden met onze kennis. We hebben een eigen post-hbo opleiding, we hebben deelnemingen in diverse fondsen, Nederlandse en internationale universiteiten en een eigen vakblad. De NVKL is een brancheorganisatie. Die behartigt de belangen van werkgevers en werknemers in de branche, en onderhandelt onder andere over de CAO. 

De verenigingen zijn complementair aan elkaar. De NVKL voor werkgevers en werknemers, en knvvkyoungcool voor innovatie en voortbestaan van een duurzame branche. 

Anouk Dijkstra, bestuurslid, verantwoordelijk voor het professionaliseren van het netwerk en youngcool. Zij is daarnaast DGA van Prevesco BV (ontwikkelaar en eigenaar van Uniflow) en leidt haar familiebedrijf sinds eind 2017.

Joop: Klopt. De een is een beroepsvereniging en de andere is een vakvereniging. De missie van knvvkyoungcool is al meer dan 111 jaar disseminatie van kennis. Dat verandert voor ons ook niet. Kennisoverdracht op een onafhankelijke manier.

Anouk: Dat faciliteren wij door evenementen te organiseren met specifieke onderwerpen. Experts delen daar hun kennis en visie, en bezoekers kunnen die tot zich nemen. Ik denk dat je vooral veel leert van de discussies die daar plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat leden ook met elkaar in contact komen, daar vindt de rest van de kennisdeling plaats.

Anouk: Dit zijn ook de evenementen waar we de jongere generatie sterker vertegenwoordigd willen zien en actiever willen zien deelnemen aan de discussies. We willen dat die jongere generatie niet omver wordt geblazen omdat we het al 20 jaar op een bepaalde manier doen. 

Joop: routine is natuurlijk ook relaxter. Makkelijker. Terwijl als je je jong bent, ben je vanzelfsprekend veel met verandering bezig. De complexere maatschappij vraagt om anders te denken en anders te kijken. De jonge generatie is daarmee ook anders.

Anouk: Ik vraag me weleens af hoe zal deze stap er over vijf jaar uitzien. Hoe denk jij daarover Joop? 

Joop: Ik geloof oprecht dat die twee groepen elkaar dan meer opzoeken. Dat dat vanzelf gaat. Wat is jouw idee daarover, Anouk? 

Anouk: Ik hoop dat we nog meer gaan bijdragen aan het behouden van de kennis in de markt. Als je heel eerlijk naar de markt kijkt, dan zie je dat we er binnen nu en 10 jaar heel veel kennis met pensioen gaat.  

Ik ben zelf eigenaar van een bedrijf in deze markt. En de gedachte dat iemand die tientallen jaren aan kennis en ervaring heeft opgedaan, de markt en mijn bedrijf verlaat, vind ik zorgwekkend. Ik kan me oprecht niet voorstellen dat ik hem of haar zonder overdracht en visie ‘weg laat lopen’. Hoe denk jij daarover Joop? 

Joop: Ja dat is ook waarop het nieuw Elan is gebaseerd en de reden waarom die nu plaatsvindt. Er is tijd nodig om die kennis over te dragen. En we moeten veranderen, willen we een enorme daling in kennisniveau voorkomen in de komende tien jaar. 

Wat kunnen de leden vanaf nu van de vereniging verwachten? 

Anouk: Een gemoderniseerde versie van de vereniging waarmee men bekent is. We blijven ons focussen op de overdracht van kennis en hebben ervoor gekozen onze rol te verbreden met het betrekken van beide generaties. Het is nogal wat: dat wij als vereniging zeggen dat de jongere generatie gelijkwaardig is aan de oudere generatie. Je kan dat bijna niet zeggen door het verschil in ervaring. Maar die gelijkwaardigheid gaat over het bestaansrecht van beide generaties. We zijn afhankelijk van beide partijen. De jongere generatie heeft de oudere generatie nodig om zich op te leiden. En de oudere generatie heeft die nieuwe generatie nodig voor het voortbestaan van de industrie. 

Ik kan me voorstellen dat als je je vakinhoudelijk hebt gecommitteerd aan deze industrie, dat je wenst dat het zal voortbestaan. Met die wens is het mijns inziens ook je verantwoordelijkheid om jouw kennis over te dragen. 

Joop: Daarom ben ik bestuurlijk nog zo actief. Ik zie het als mijn plicht. En ik denk dat we met deze nieuwe stappen nog meer manieren gaan vinden om die kennis over te dragen. Ik kijk er naar uit.

Joop Hoogkamer

Secretaris & Penningmeester, portefeuille wetenschapsraad Diverse bestuurlijke functies in de koude techniek

Anouk Dijkstra

Bestuurslid, portefeuille young cool, netwerk en leden. Directeur & eigenaar Prevesco / Uniflow

How

Menselijke kern

Wil je meer weten over hoe het zit?

close
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool