Combi interview

Matthijs en Frank

Maatschappelijk belang van koeltechniek als drijfveer

Elke maand gaan twee professionals uit het vakgebied met elkaar in gesprek, op zoek naar overeenkomsten en tegenstellingen. In deze aflevering praten Frank Rijsdijk en Matthijs Montsma onder andere over ontwikkelingsmogelijkheden en kansen in de koudetechniek. Frank is sales manager bij Alfa Laval en lid van het young cool kernteam. Matthijs werkt als business development manager bij Wageningen University & Research en is bestuurslid bij knvvk & young cool. 

Frank: Matthijs, wat doe je allemaal als business development manager?
Matthijs: “Ik werk bij Wageningen Food & Biobased Research, dat onderdeel is van Wageningen University & Research, voor het programma Postharvest Quality. Daarin wordt onderzoek gedaan naar manieren om bloemen, groenten en fruit na de oogst vers te houden, waarbij koeling veruit de belangrijkste manier is. Vanuit mijn functie zoek ik financiering en partners voor onderzoek.”

Frank: “Interessant. Waar in jouw werk de resultaten van toegepaste koeling dus centraal staan, ben ik als sales manager juist gefocust op de installaties die koeling realiseren.”

Matthijs: “Met die installaties houden wij ons ook bezig, maar vanuit een andere invalshoek. We geven onder andere installatietechnisch advies aan fruittelers. Als een leverancier zo’n teler een duurzame ammoniakmachine adviseert, kunnen wij onderzoeken of die machine daadwerkelijk aansluit bij de wensen van de teler: kan hij zijn appels er twaalf maanden mee bewaren zonder uitdroging van het product? En sluit het ontwerp van de machine optimaal aan bij de toepassing? Anders gebruikt hij misschien wel meer energie dan de vorige installatie, wat geld kost en slecht is voor het milieu.”

Matthijs: Hoe ben jij sales manager in de koudetechniek geworden?
Frank: “Vijf jaar geleden begon ik met een commerciële achtergrond bij Alfa Laval en had ik nauwelijks een idee wat koudetechniek inhield. Het bedrijf bedient uiteenlopende markten, ik kon er allerlei kanten op om mezelf te ontwikkelen tot een positie die bij me past. Zo ben ik verantwoordelijk geworden voor de productgroep platenwarmtewisselaars in de Benelux, specifiek voor toepassingen in de koudetechniek. De afgelopen jaren heb ik steeds meer interesse gekregen in de techniek achter die producten.”

"Ik vind het erg leuk om actief te zijn in een dynamische sector waar zoveel maatschappelijk belang aan hangt.”

Matthijs: En wat is daarbij jouw drijfveer om juist in koudetechniek te werken?
Frank: “Ik ben gefascineerd door de enorme impact die onze sector heeft op het dagelijks leven, van proceskoeling in de zware industrie tot voedselkoeling in supermarkten. Er zit een sterk duurzaamheidsaspect aan dat het nog interessanter maakt. Ik zie dat bedrijven voortdurend bezig zijn hun processen zo duurzaam mogelijk in te richten. Daar komt veel inhoudelijke discussie bij kijken: welke koudemiddelen gebruiken we, op welke innovaties zetten we in? Ik vind het erg leuk om actief te zijn in een dynamische sector waar zoveel maatschappelijk belang aan hangt.”

Frank: En wat is jouw belangrijkste motivatie?
Matthijs: “Ook voor mij is het maatschappelijk belang een belangrijke drijfveer. Wij dragen eraan bij dat verse producten in optimale staat bij de consument komen, en helpen zo mee aan voedselveiligheid en voedselzekerheid. Daar komt bij dat Nederland internationaal nog steeds een sterke speler binnen de sector is. We zijn wereldwijd exporteur van technische knowhow, ook op koeltechnisch gebied. Dat moeten we in stand houden.”

Frank: “Het is belangrijk dat we als sector dat maatschappelijk belang blijven benoemen. Als de koeltechniek zich presenteert met een exclusieve focus op de ‘harde techniek’ moeten we bij het aantrekken van jonge mensen concurreren met hightech-bedrijven als ASML. Door ons ook op maatschappelijke issues te richten, zoals duurzaamheid en het tegengaan van voedselverspilling, maken we het vakgebied voor veel mensen interessanter.”

Frank Rijsdijk, lid van het young cool kernteam, medeverantwoordelijk voor het vormgeven van young cool.

Matthijs: Hoe was het voor jou om als niet-techneut in de koudetechniek te stappen?
Frank: “In eerste instantie vond ik dat best spannend. Ik voelde een drempel me kwetsbaar op te stellen en te laten merken dat ik nog veel kon leren over koudetechniek. Maar ik leerde al snel dat die drempel wegvalt als je interesse hebt in de techniek en de mensen die ermee werken. Ik stelde vragen over systemen als ik iets niet begreep. Daarbij merkte ik steeds weer dat bijna iedereen graag kennis deelt. Soms kwam ik opgetogen terug op kantoor: ‘Ik heb weer een interessante les koudetechniek gehad!’ Daardoor voelde ik me steeds meer thuis in deze sector.”

Matthijs: “Volgens mij ervaren meer nieuwe mensen de terughoudendheid die jij in eerste instantie had. De oudere generatie in de sector is grotendeels geschoold tot wat je ‘klassieke ingenieurs’ kunt noemen. Daar sluit nu een jonge generatie bij aan die heeft te maken met een beperkter aanbod aan ‘echte’ koeltechnische opleidingen. Ik kan me best voorstellen dat je als nieuwkomer niet snel het gesprek aan durft te gaan met een doorgewinterde koeltechneut die over veel theoretische kennis beschikt.”

Frank: Zijn er meer redenen waarom het voor nieuwe mensen best spannend kan zijn om actief te worden in onze sector?
Matthijs: “Wat volgens mij ook een rol kan spelen, is dat het lastig is om je weg te vinden binnen de koeltechniek. Toen ik bij de vereniging binnenkwam, werd ik bijvoorbeeld overvallen door het aantal organisaties dat actief is: knvvk & young cool, TVVL, NVKL, STEK, noem het maar op. Daar hangen historisch gegroeide structuren aan vast, en als je die achtergrond mist is het allemaal niet erg transparant.”

"We zijn wereldwijd exporteur van technische knowhow, ook op koeltechnisch gebied. Dat moeten we in stand houden.”

Matthijs: Die ingewikkelde structuren zijn lastig te veranderen. Maar kan knvvk & young cool er op een andere manier aan bijdragen dat het gemakkelijker wordt voor nieuwe mensen?
Frank: “Ik denk dat het goed is als de vereniging helpt om vraag en aanbod van kennis in de sector aan elkaar te knopen. Zo werken we aan de inrichting van een LinkedIn-platform dat daar ruimte voor biedt. Ik zou op dat platform kunnen vertellen dat mijn expertise vooral markt gerelateerd is. Jonge mensen die daar meer over willen weten kunnen dan contact met mij opnemen om er een keer over van gedachten te wisselen. Op die manier kan de vereniging helpen om mensen op een laagdrempelige manier in contact met elkaar te brengen en van elkaar te leren.”

Matthijs: Kennisuitwisseling tussen generaties is enorm belangrijk voor doorontwikkeling.
Frank: “Pas als je je rijbewijs hebt gehaald, leer je echt autorijden. In de koudetechniek is dat ook zo. Mensen die al tientallen jaren actief zijn in de koeltechniek beschikken over een enorme hoeveelheid kennis die groter is dan wat je ooit via opleidingen kunt leren.”

Matthijs: “Zo’n ‘contactplatform’ op LinkedIn is een heel goed initiatief. En je kunt LinkedIn en andere social media ook gebruiken om te laten zien van wat we doen, hoe interessant koudetechniek is en wat het maatschappelijk belang is waar we net over spraken. Zo kunnen we jonge mensen met affiniteit voor techniek interesseren in een loopbaan in onze sector.”

Matthijs: Merk jij dat de vereniging zich sinds de transitie naar young cool meer openstelt voor jonge mensen?
Frank: “Ik zie wel een duidelijke herpositionering. Een paar jaar geleden werden knvvk-bijeenkomsten vooral bezocht door mensen met 20 of 30 jaar ervaring in de koeltechniek die onderling kennis uitwisselden. Dat zorgde voor een drempel voor nieuwe mensen in de sector, en het is goed om te zien dat iedereen – zowel de oudere als de jongere generatie - er hard aan werkt om die cultuur een beetje open te breken.”

Matthijs: “Een goede ontwikkeling. Als knvvk & young cool moeten we laagdrempelige events organiseren waar niet alleen ervaren koeltechnici, maar ook jonge mensen zich welkom voelen.”

Matthijs Montsma, bestuurslid, portefeuille kennisdeling en wetenschappelijke projecten.

Frank: Een aandachtspunt is daarbij dat jonge mensen vaak onder een enorme tijdsdruk leven.
Matthijs: “Dat klopt. Vroeger was er meer ruimte om de diepte in te gaan en uitgebreid te sparren over een bepaald onderwerp. Tegenwoordig staat de efficiëntiegraad prominent voorop, alles moet snel tot bedrijfsresultaten leiden en jonge mensen hebben met prestatiedruk te maken. Dat zien we ook bij Post HBO Koudetechniek. Die cursisten zijn vroeg op pad, de hele dag aan het werk, hebben een druk privéleven en moeten dan ook nog anderhalf jaar lang ‘s avonds naar een opleiding.”

Frank: “Ik denk dat het een maatschappelijke ontwikkeling is. Veel jonge mensen die ik ken vullen hun privéleven anders in dan oudere generaties, en het gezinsleven is ook veranderd. Dat zie je ook aan de werktijden: koeltechniek moet 24/7 doorgaan, maar jonge mensen draaien liever geen avond- en weekenddiensten. Dat is een onderwerp waar serieus naar moet worden gekeken, zowel vanuit de vereniging en het bedrijfsleven, als vanuit het onderwijs.”

Matthijs: Het versnipperde opleidingenlandschap maakt het ze ook niet gemakkelijker. Het is voor jonge professionals lastig om de mogelijkheden op een rij te krijgen.
Frank: “Ik zie inderdaad veel versnippering in de manier waarop mensen worden opgeleid en begeleid. Soms lijkt het alsof er niet veel gebeurt op dat vlak, maar het tegendeel is volgens mij waar. Er gebeurt juist erg veel; grote bedrijven werken samen met opleiders, bieden tal van cursussen aan en organiseren snuffelstages, maar wel vaak op eigen houtje. Knvvk & young cool kan ook daar een belangrijke rol in spelen, door jonge mensen inzicht te bieden in wat er allemaal gebeurt.

Matthijs: “Dat bedrijven eigen cursussen geven, is mede een gevolg van het feit dat opleidingsmogelijkheden niet goed zichtbaar zijn. We moeten als sector veel meer in gezamenlijkheid de schouders eronder zetten, zodat jongeren weten waar ze terechtkunnen. Dan komt er ook meer één lopende leerlijn, waarbij mbo-onderwijs naadloos aansluit op het hbo en uiteindelijk post-hbo.”

Frank: Eigenlijk is de conclusie dat we de sector aantrekkelijker maken door transparanter te worden, op verschillende terreinen.
Matthijs: “Volgens mij vat je de kern daarmee goed samen. Door te laten zien wat we doen, hoe interessant en maatschappelijke relevant het vakgebied is, open te communiceren en kennis uit te wisselen, en helderheid te geven over alle ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, maken we het voor jonge mensen een stuk gemakkelijker om de stap naar de koeltechniek te zetten.”

Matthijs Montsma

Bestuurslid, verantwoordelijk voor de portefeuille kennisdeling en wetenschappelijke projecten. Daarnaast werkzaam als Business Development Manager bij Wageningen University & Research.

Frank Rijsdijk

Lid van het young cool kernteam, medeverantwoordelijk voor het vormgeven van young cool. Daarnaast werkzaam als Sales Manager bij Alfa Laval.

How

Menselijke kern

Wil je meer weten?

close
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool