Combi interview

Rob en Jobèrt

Samenwerking als basis voor nieuwe ontwikkelingen

Elke maand gaan twee professionals uit het vakgebied met elkaar in gesprek, op zoek naar overeenkomsten en tegenstellingen. In deze aflevering praten Rob Schaak (30) en Jobèrt Peeters (50), beiden inspecteur bij Energie Consult Holland, over samenwerken als basis voor nieuwe ontwikkelingen, zowel in de markt als in hun eigen bedrijf. Jobèrt is lid van het bestuur van knvvk & young cool. Rob is actief in het young cool kernteam.

Jobèrt: Rob, waarom ben jij actief geworden bij knvvk & young cool?

Rob: “Ik ben actief voor het kernteam young cool omdat ik relatief jong ben, er kansen zie om mijn netwerk uit te bouwen, en er veel van andere mensen kan leren. Sinds drie jaar ben ik inspecteur bij Energie Consult Holland, en als keuringsinstantie inspecteren we ook of koelinstallaties aan de wettelijke eisen voldoen. Daardoor ben ik betrokken geraakt bij de koeltechniek en uiteindelijk lid geworden van de vereniging.”

Rob: Ik ben ook wel benieuwd naar jouw achtergrond. Wat was voor jou bijvoorbeeld de drijfveer om toe te treden tot het bestuur van knvvk & young cool?

Jobèrt: “In het voorjaar van 2020 nam ik zitting in het knvvk-bestuur, waar ik onze collega Johan Odie opvolgde die is teruggetreden omdat hij met pensioen gaat. Door mijn activiteiten bij de vereniging hou ik feeling met de koeltechnische praktijk, wat volgens mij belangrijk is binnen mijn inspectiewerk. Voordat ik in 2004 bij Energie Consult Holland begon, heb ik 11 jaar als koelmonteur gewerkt. Met de kennis en ervaring die ik had, maakte ik een vliegende start als inspecteur van koeltechnische drukapparatuur.”

“Samenwerking en elkaar verder helpen staat centraal, en als jonge professional in de markt heb ik daar veel baat bij.”

Jobèrt: Wat zijn voor jou de belangrijkste uitdagingen in je werk?

Rob: “Ik merk dat sommige bedrijven regelgeving als vervelende materie ervaren. Het is daarbij lastig voor ze om te weten waar de verantwoordelijkheid van de installateur ophoudt en die van de installatie-eigenaar begint. In de praktijk levert dat soms een spanningsveld op: nadat de installatie is geplaatst, verschuift een groot deel van de verantwoordelijkheid naar de eigenaar, maar die mist specifieke kennis. Dat laatste is vervelend als ik bij inspectie technische problemen constateer.”

Rob: Jij doet dit werk inmiddels bijna 17 jaar. Wat is je belangrijkste drive?
Jobèrt: “Veel installatie-eigenaren zijn technische, pragmatisch denkende mensen die een keuring zien als een onzinnig ‘moetje’. Voor mij is het een uitdaging ze ervan te overtuigen dat een keuring ze juist helpt. Het leidt tot veilige installaties die een hogere productkwaliteit leveren, en het geeft rust als uit een keuring blijkt dat je netjes volgens de regels hebt gewerkt. Als een eigenaar die argumenten begrijpt en daardoor anders tegen ons werk aankijkt, geeft dat veel voldoening.”

Rob: Merk jij verschil tussen generaties, als het om de omgang met wet- en regelgeving gaat?
Jobèrt: “Interessant is dat jongeren zich over het algemeen gemakkelijker committeren aan wet- en regelgeving. Koeltechnici van de oudere generatie moet ik vaak eerst overtuigen van het waarom van wet- en regelgeving, en wat de toegevoegde waarde ervan is. Ik merk trouwens wel dat dit verschuift en dat de weerstand tegen het opvolgen van regels afneemt.”

Rob: Toch is er nog werk aan de winkel. Ik kom regelmatig bij bedrijven die niet alle benodigde kennis rond regelgeving in huis hebben.

Jobèrt: “Met name grotere bedrijven hebben dat wel redelijk voor elkaar, met goede werkinstructies en procedures bijvoorbeeld. Kleine en middelgrote bedrijven kampen soms met het ‘probleem’ dat deze kennis bij één werknemer zit. Als hij of zij uitvalt of vertrekt, is het bedrijf deze kennis kwijt. Het is dus belangrijk dat werknemers in een bedrijf kennis over procedures en werkvoorschriften delen.”

Rob: “Als inspecteurs kunnen en mogen we bedrijven niet aan die kennis helpen, we kunnen hooguit aangeven waar ze die kunnen opdoen, bijvoorbeeld bij opleidingen over installatiebouw volgens keuringsvoorschriften. Een kennisvereniging zoals knvvk & young cool kan daar ook een belangrijke rol in spelen.”

Jobèrt: “Dat laatste zie ik inderdaad als een belangrijke taak. We kunnen als vereniging kennis over inspecties en keuringen delen met de markt, en bedrijven wijzen op nieuwe wetgeving en de manier waarop je er invulling aan geeft. Daarom ondersteunt onze werkgever ook dat wij een actieve rol binnen de vereniging hebben.”

Rob Schaak, lid van het young cool kernteam, medeverantwoordelijk voor het vormgeven van young cool.

Rob: “Zeker voor mijn eigen generatie is dat belangrijk. Als jonge mensen binnen een bedrijf als monteur starten en bijvoorbeeld doorgroeien naar werkvoorbereider, krijgen ze met wet- en regelgeving rond keuringsvereisten te maken. Dat levert vragen op waar binnen hun bedrijf niet altijd een antwoord op komt. Knvvk & young cool biedt een laagdrempelige kans om vakgenoten te treffen waarmee je samen dat kennisgat kunt vullen.”

Jobèrt: Als relatief jonge collega loop ook jij vast weleens tegen situaties aan waarbij je bepaalde kennis mist. 

Rob: “Zeker. Ik zal je een voorbeeld geven. Veel bedrijven die ik bezoek hebben een nieuwe installatie die volgens de laatste normen is gebouwd. Maar soms kom ik ook op locaties met een oude installatie waarvoor destijds geldende - en inmiddels verouderde - normering van toepassing was. Voor mij levert dat veel uitzoekwerk op, terwijl jij dat met al je ervaring vaker hebt meegemaakt. Een groot voordeel van ons bedrijf is dat de deuren overal open staan en ervaren mensen hun kennis actief delen. Er is geen enkele drempel tussen generaties.”

“Soms draagt een verplichte verandering er dus aan bij dat generaties gezamenlijk een succesvolle transitie inzetten.”

Rob: Heb jij andersom het gevoel dat kennisdeling ook aan jouw eigen ontwikkeling bijdraagt?

Jobèrt: “Met mijn zeventien jaar ervaring zou ik gemakkelijk kunnen denken dat ik alles inmiddels wel weet. Ik wijs mezelf er echter bewust op dat ik open moet staan voor input vanuit de jongere generatie. Daardoor merk ik dat ik ook veel van jongere mensen kan leren. Zeker als het gaat om ICT en de digitale inrichting van bepaalde werkprocessen.”

Rob: Toch lijkt het onvermijdelijk dat je soms - onbewust - in vaste routines denkt. 

Jobèrt: “Een van mijn docenten zei vroeger dat technische mensen behoudend zijn. Dat zie ik terug in de praktijk en ook bij mezelf. Veel koeltechnici houden graag vast aan wat ze kennen, want dat is gemakkelijk en veilig. Als iemand met een nieuw idee komt en ik merk dat mijn primaire reactie zoiets is als ‘ja, maar dat doen we altijd op een andere manier’, maak ik een pas op de plaats. Ik stel me dan bewust open voor dat nieuwe idee, zodat het een kans krijgt.”

Rob: “Het is in dat kader ook belangrijk dat mensen die al langer in het vakgebied werken de voordelen van sommige nieuwe werkwijzen onder ogen zien. Je noemde ICT al als voorbeeld. Veel bedrijven zijn flink aan het digitaliseren om werkprocessen sneller te laten verlopen. Als dat vanuit de directie wordt ondersteund en het tot positieve resultaten leidt, wordt die vernieuwing gemakkelijker omarmd, ook door de wat oudere werknemers.”

Jobèrt Peeters, bestuurslid, portefeuilles kennisdeling en politieke agenda.

Rob: Of ervaar jij dat anders, als het om het voorbeeld van digitalisering gaat?

Jobèrt: “Grappig dat je dat vraagt, want de papieren checklijstjes van vroeger vond ik toch wel erg fijn. Je kon er een beetje op krabbelen en veel aantekeningen voor jezelf op kwijt. Toch merk ik ook wel dat digitalisering inderdaad de voordelen biedt die je net noemt. Om dat te ervaren, geldt ook weer dat je jezelf ervoor open moet stellen. Voor sommige mensen is dat laatste een lastige stap.”

Rob: “Ik begrijp ook wel dat het vervelend lijkt voor vakgenoten uit de oudere generatie als ze hun vertrouwde werkwijze moeten inruilen voor een digitale manier van werken waarbij papieren checklijsten verdwijnen. Dat zou tot een kloof kunnen leiden tussen mensen die de ‘oude’ of juist de ‘nieuwe’ manier van werken omarmen. Maar doordat er geen keuze is, wordt iedereen gedwongen om ervoor open te staan. Ik merk dat mensen daardoor uiteindelijk de voordelen inzien en er positiever op reageren.”

Jobèrt: “Dat is een interessante constatering. Soms draagt een verplichte verandering er dus aan bij dat generaties gezamenlijk een succesvolle transitie inzetten.”

Rob: “Zeker, maar dat is natuurlijk niet het enige. Zoals we net hebben besproken helpen ook het samenwerken tussen generaties en het wederzijds delen van kennis daarbij. Je ziet dat al die aspecten samen tot een manier van werken leiden waar iedereen, jong en oud, uiteindelijk achter staat.”

Jobèrt Peeters

Bestuurslid, verantwoordelijk voor de portefeuilles kennisdeling en politieke agenda. Daarnaast werkzaam als Inspecteur bij Energie Consult Holland B.V.

Rob Schaak

Lid van het young cool kernteam, medeverantwoordelijk voor het vormgeven van young cool. Daarnaast werkzaam als Inspecteur bij Energie Consult Holland B.V.

How

Menselijke kern

Wil je meer weten over hoe het zit?

close
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool