Nieuws

close
keyboard_arrow_right

In het Activiteitenbesluit wordt naar de richtlijnen verwezen, en specifiek geldt dat de criteria voor competentie op één lijn zijn gebracht met die in de PGS13. De beide richtlijnen zijn in 2018/2019 herzien, het resultaat staat nu open voor commentaar. De herziening is uitgevoerd door een projectgroep met drie onderliggende drietal werkgroepen, aangestuurd vanuit NVKL en KNVvK, onder leiding van Mart Peeman. Vaststelling vindt plaats in de nationale normcommissie. De openbare commentaarronde is begin april geopend. Vanuit NEN en branches is een brede groep mensen geïnformeerd over deze commentaarronde, via mail, nieuwsbrieven en een druk bezochte bijeenkomst in Ede. Maar mogelijk zijn jullie er niet allen van op de hoogte. Daarop attendeer ik je er voor de zekerheid nog een keer op.

Je kunt commentaar leveren door te gaan naar: www.normontwerpen.nen.nl. Log daarop in, en geef daarin als zoekterm NPR 7600 of 7601, waarna je de normteksten kunt inzien en je respons leveren. Dit kan tot 1 juni. Na die dag verwerkt NEN de commentaren in een commentaartabel, waarna de project- en werkgroepen de ingebrachte respons verwerken in de definitieve NPR 7600/7601. Die de normcommissie dan zal vaststellen.

Als dit vragen oplevert: laat het weten!

Met hartelijke groeten,

Ab

Ab de Buck
Consultant Environment & Society
(0031) (0)6 33330349
ab.debuck@nen.nl

Commentaar op Praktijkrichtlijnen natuurlijke koudemiddelen
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/demo_pic.jpg

Commentaar op Praktijkrichtlijnen natuurlijke koudemiddelen

Graag maak ik jullie attent op de mogelijkheid om commentaar te leveren op de NPR 7600 en NPR 7601. Deze praktijkrichtlijnen geven de richtlijnen voor het veilig en verantwoord werken met natuurlijke koudemiddelen, respectievelijk koolwaterstoffen (NPR 7600) en koolstofdioxyde (NPR 7601). Beide typen worden in toenemende mate gebruikt als alternatief voor synthetische koudemiddelen. 

Lees meer

No more news today

Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool