Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

close
keyboard_arrow_right

Waarom?
De knvvk&youngcool heeft als visie dat toepassingen van natuurlijke koudemiddelen actief moeten worden gestimuleerd, maar wel op een veilige en economisch verantwoorde manier. Daarom is medio 2018 de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen (KKNK) opgericht, als doorstart en verbreding van de succesvolle Kenniskring Propaan. De KKNK is een krachtenbundeling van alle partijen die natuurlijke koudemiddelen belangrijk vinden. ‘’Kenniskring’’ is een term die verwijst naar de ‘’kennis’’ achter het echte verhaal over natuurlijke koudemiddelen, en de ‘’kring’’ zorgt ervoor dat wordt samengewerkt zonder dat deelbelangen gaan overheersen, in het belang van de hele sector.

De KKNK houdt zich daarbij vooral bezig met koolwaterstoffen, COen ammoniak, maar andere veelbelovende natuurlijke alternatieven komen ook aan de orde.


Doelgroepen

  • installateurs/toeleveranciers/koeltechnische bedrijven binnen de sector met betrokkenheid bij natuurlijke koudemiddelen voor koelinstallaties en warmtepompen;
  • intermediairs (adviseurs, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, inspectiebedrijven);
  • eindgebruikers die natuurlijke koudemiddelen (willen gaan) gebruiken.


Deelname aan activiteiten van de Kenniskring is laagdrempelig en open voor leden en niet-leden van de KNVvK. Als u zich aanmeldt voor de Kenniskring houden wij u op de hoogte van alle activiteiten. Mail graag naar: Vangerwen@knvvkyoungcool.nl

Column van de voorzitter
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/knv-knvvk-youngcool/media/peter-en-anouk-sep2020.jpg

Column van de voorzitter

In mijn column van mei heb ik aangegeven het “stokje” binnenkort over te zullen dragen. Per 1 juli zal ik terugtreden en zal Anouk Dijkstra de nieuwe voorzitter worden van de knvvk & young cool.

In Anouk zie ik mijn gedroomde opvolger. Ze is ambitieus, jong en gedreven. Belangrijke eigenschappen voor de nieuwe fase van de vereniging. Zij zal de nieuwe koers van de vereniging enthousiast voortzetten en zich inzetten om de doelen te realiseren. Belangrijke doelen zijn meer stimuleren van innovaties in onze sector, groei en verjonging van het ledental.

In deze laatste column wil ik alle leden, aspirant leden, volgers en geïnteresseerden oproepen om de knvvk & young cool te blijven volgen, lid te worden, te steunen, mee te doen met projecten en innovaties, het is allemaal zeer de moeite waard.

En last but not least: Anouk, heel veel succes!

Peter Augustinus
Voorzitter knvvk & young cool

Nieuws
Lees meer
Toon alle
knvvk
Toon alle
Young Cool